Izbornik

Kada i koliko često dijete mora piti?

Dijete uvijek polegnite kada ga idete hraniti. Nekoliko dana nakon poroda uskladiti će se količina mlijeka s potrebama djeteta. Kako će dijete rasti tako će se povećavati i stvaranje mlijeka. Ukoliko se stvara više mlijeka produljit će se vrijeme koje ćete moći dojiti.