Izbornik
  • od 1. godine
  • od 2. godine

Combiotik® Kinder mlijeko

HiPP Kinder mlijeko Combiotik  posebno je prilagođeno potrebama male djece.

Uz mnogo vrijednih hranjivih i esencijalnih tvari koje su važne za zdrav rast, HiPP Kinder mlijeko Combiotik posebno je obogaćeno vitaminom D. Već 2 čaše na dan HiPP Kinder mlijeka sadrže 10 µg Vitamina D, što je 400 I.J., a to je minimalni preporučeni dnevni unos vitamina D.

Prehrambena vlakna (GOS) potpomažu u ovoj fazi razvoja kreiranju zdrave crijevne flore, zajedno s kulturom bakterija mliječne kiseline.