LCP/LCP masne kiseline

LCP je kratica za engleski pojam „Long-Chain Polyunsaturated fatty acids” i opisuje dugolančane višestruko nezasićene masne kiseline, koje su vrlo važne za razvoj dječjeg mozga te živčanih stanica i vida. Primjeri za LCP su dokosaheksaenska kiselina (DHA) koja spada u skupinu omega-3 masna kiselina i arahidonska kiselina (ARA), koja je jedna od omega-6 masnih kiselina. Budući da dojenčad odmah nakon rođenja ne može sama proizvesti dovoljno LCP-a, kvalitetne formule za dojenčad često sadrže LCP. Prema novoj EU regulativi za mliječnu hranu za dojenčad koja stupa na snagu 2019. godine, dodatak LCP-a je propisan i zakonom.