Izbornik

Dobitnici nagradne igre HiPP Adventski kalendar

Dragi sudionici nagradne igre HiPP Adventski kalendar, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju i veselimo se s Vama na osvojenim nagradama.

Izvlačenje nagrada je javno, a održat će svakog dana od 04.12.2017. do 27.12.2017. u prostorijama marketinga HiPP Croatia d.o.o., XIII Podbrežje 26, Zagreb u 11:00 sati u prisustvu 3 predstavnika tvrtke HiPP Croatia d.o.o. Izvlačenje za dnevnog pobjednika održavat će se drugi radni dan za prethodni te ponedjeljkom za petak, subotu i nedjelju.

Nagrade se izvlače putem računalne aplikacije za izvlačenje dobitnika pri čemu prvi izvučeni dobitnik ostvaruje pravo na nagradu određenu za taj dan.

Dobitnici nagrada HiPP poklon paket:

01.12.2017., petak: Mirna Matić, Sisak
02.12.2017., subota: Sanja Dostal, Koprivnica
03.12.2017., nedjelja: Andrea Pupačić, Sveta Nedelja
04.12.2017., ponedjeljak: Vesna Latinski, Lipik
05.12.2017., utorak: Ivan Mašić, Varaždin
06.12.2017., srijeda: Ivana Jukičić, Zagreb
07.12.2017., četvrtak: Ana Orlandini, Split
08.12.2017., petak: Sanela Jager, Zagreb
09.12.2017., subota: Boris Bognar, Zagreb
10.12.2017., nedjelja: Ivana Žigić, Zagreb
11.12.2017., ponedjeljak: Tomislav Lukšić, Lipovljani
12.12.2017., utorak: Gorana Dujić, Kaštel Lukšić
13.12.2017., srijeda: Sara Vlahek, Osijek

Čestitamo dobitnicima!

Uvjeti sudjelovanja i zaštita privatnosti za HiPP Adventski kalendar

Na temelju članka 69. stavka 10. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine 87/2009) t) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine broj 8/10), Ministarstvo finacija Republike Hrvatske, Porezna uprava, izdala je suglasnost (Klasa: UP/I-460-02/17-02/674; Ur. Broj: 513-07-21-01/17-3) na pravila nagradne igre pod nazivom HiPP Adventski kalendar u organizaciji firme  HiPP Croatia d.o.o., Ulica kralja Zvonimira 1, Glina; za Ured prodaje i marketinga sa sjedištem u Zagrebu, XIII Podbrežje 26, Zagreb (OIB:66708005629).

PRAVILA NAGRADNE IGRE

"online nagradna igra – HiPP Adventski kalendar"

Članak 1

Priređivač

Nagradnu igru pod nazivom „HiPP Adventski kalendar“ organizira i provodi Priređivač: HiPP Croatia d.o.o., Ulica kralja Zvonimira 1, Glina; za Ured prodaje i marketinga sa sjedištem u Zagrebu, XIII Podbrežje 26, Zagreb, OIB 66708005629 (u daljnjem tekstu: Priređivač)

Članak 2

Trajanje i svrha nagradne igre

Svrha online nagradne igre „HiPP Adventski kalendar’’ je promocija HiPP proizvoda. Nagradna igra traje od 01.12.2017. godine do 24.12.2017. godine i ima 24 kola. Svaki dan u tom periodu sudionici će moći sudjelovati u nagradnoj igri odgovarajući na pitanje dana te će biti izvučen dnevni dobitnik nagradne igre.

Članak 3

Područje organiziranja i provođenja nagradne igre

Nagradna igra se organizira i provodi na cjelokupnom području Republike Hrvatske putem web stranice:  https://www.hipp.hr.

Članak 4

Fond nagrada

Fond nagrada sastoji se od 24 nagrada:

24 x HiPP poklon paket (HiPP majica, tanjurić, žlica, modlice, flasteri, šiljilo, olovka, rođendanske salvete, rođendanski tanjurići, rođendanske čaše, pozivnice za rođendan, HiPP vlažne maramice 1x56, HiPP vlažni toaletni papir ) – pojedinačna vrijednost 152,00 kuna

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 3648,00 kuna i na tu će vrijednost priređivač nagradne igre uplatiti 5% u korist Hrvatskog Crvenog križa.

Članak 5

Mehanika nagradne igre

A.      Način sudjelovanja

Svaki dan u periodu od 01.12.2017. do 24.12.2017. na web stranici hipp.hr na Adventskom kalendaru biti će objavljeno jedno pitanje sa ponuđena 3 odgovora. Svaki dan će se birati pobjednik dana.

Pravo sudjelovanja imaju svi građani (osim djelatnika HiPP Croatia d.o.o. i članova njihove uže obitelji) s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji točno i u potpunosti ispune obrazac s osobnim podacima te uspješno u predviđenom vremenu odgovore na pitanje postavljeno na hipp web stranici u navedenom periodu. Svaka osoba može sudjelovati u nagradnoj igri svaki dan samo jednom.

Kupnja proizvoda nije uvjet za sudjelovanje u nagradnoj igri.

B.      Izvlačenje nagrada

Izvlačenje nagrada je javno, a održat će svakog dana od 02.12.2017. do 27.12.2017. u prostorijama HiPP marketinga Vivera d.o.o., XIII Podbrežje 26, Zagreb u 11:00 sati u prisustvu 3 predstavnika tvrtke HiPP Croatia d.o.o. Izvlačenje za dnevnog pobjednika održavat će se drugi radni dan za prethodni te ponedjeljkom za petak, subotu i nedjelju.

Svi osobni podaci sudionika nagradne igre, zaprimljeni putem aplikacije na službenoj web stranici www.hipp.hr spremaju se u jedinstvenu bazu podataka i sudjeluju u izvlačenju nagrada. U izvlačenju sudjeluju uspješno zaprimljene prijave od svakog dana u periodu trajanja nagradne igre – od 01.12.2017. u 00:00:00 do 24.12.2017. do 23:59:59.

Prijave zaprimljene izvan navedenih datuma nemaju pravo sudjelovanja u nagradnoj igri.

Nagrade se izvlače putem računalne aplikacije za izvlačenje dobitnika pri čemu prvi izvučeni dobitnik ostvaruje pravo na nagradu određenu za taj dan.

Jednom izvučeni dobitnik gubi pravo sudjelovanja u daljnjem izvlačenju. Imena dnevnih dobitnika bit će objavljena na dnevnoj bazi na www.hipp.hr svaki radni dan nakon izvlačenja dobitnika. Dobitnici za petak, subotu i nedjelju će se objaviti ponedjeljkom.

U slučaju da je više nagrada nego sudionika, višak nagrada bit će prodan na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom bit će uplaćena u korist državnog proračuna u roku 8 dana od obavljenog javnog natječaja.

C.      Preuzimanje nagrada

Nagrade će se dobitnicima slati na kućnu adresu u roku od mjesec dana od objave dobitnika. Nagrade se mogu preuzeti u dogovoru s Priređivačem, najkasnije 30 dana od objave.

Dobitnik nagrade, koji u roku iz ovog Članka ne preuzme svoju nagradu, bit će pismeno obaviješten o dobitku koji mora podići u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti.

Priređivač ne snosi putne troškove niti druge troškove povezane s podizanjem nagrada.

Sve obveze Priređivača prema dobitniku nagrade prestaju trenutkom preuzimanja nagrade od strane dobitnika.

Članak 6

Pravo sudjelovanja

Pravo sudjelovanja imaju sve fizičke osobe koje prebivaju u Republici Hrvatskoj osim zaposlenika Priređivača te članovi njihovih užih obitelji.

Članak 7

Odgovornost

Svi zahtjevi za nagradom su podložni provjeri od strane Priređivača. Zahtjevi zaprimljeni nakon datuma navedenog u Pravilima smatrat će se nevažećim.

Članak 8

Sudionici/suglasnost s pravilima

Sudionici koji sudjeluju u nagradnoj igri nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade ili u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac ili neku drugu vrstu nagrade. Sudjelujući u ovoj nagradnoj igri, sudionici prihvaćaju ova Pravila.

Članak 9

Pogrešne i neregularne prijave

Pogrešne i nepotpune prijave kao i netočni odgovori na pitanja nevažeći su i ne daju sudioniku pravo ni na kakvu nagradu.

Članak 10

Publicitet

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri, sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici nagrade, njihovi osobni podaci: ime, adresa, slika, telefonski broj, video materijal i sl. mogu od strane Priređivača objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu. Isto tako, svi sudionici su suglasni da Priređivač može komunicirati s njima putem maila, SMS-a, telefonskim pozivom u periodu trajanja nagradne igre, kao i u periodu 6 mjeseci nakon završetka nagradne igre.

Članak 11

Porezi

Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze ili naknade direktno povezane s nagradama.

 

Članak 12

Pravila nagradne igre

Pravila nagradne igre bit će objavljena prije početka nagradne igre na Internet stranici www.hipp.hr,a mogu se dobiti na uvid u prostorijama Priređivača.

Članak 13

Maloljetnici

Prema Zakonu maloljetnici mogu biti dobitnici nagrada i primiti osvojenu nagradu prema zakonom propisanim uvjetima, tj. ukoliko su skrbnici maloljetnog dobitnika prihvatili nagradu umjesto maloljetnog dobitnika te ukoliko se slažu s Pravilima nagradne igre.

Članak 14

U slučaju spora

U slučaju spora između Priređivača i sudionika nagradne igre bit će nadležan Općinski sud u Zagrebu.

Članak 15

Objava dobitnika

Dobitnici u nagradnoj igri bit će objavljeni na Internet stranici www.hipp.hr dana 29.12.2017. 

Članak 16

Prekid nagradne igre

Nagradna igra se može odgoditi ili prekinuti jedino u slučaju više sile te razloga izvan kontrole Priređivača.

Članak 17

Obrada podataka

Slanjem prijave u nagradnoj igri sudionici su izričito suglasni da Organizator kao voditelj zbirke osobnih podataka (Data ControllerOrganizatora), može koristiti i procesirati podatke u svrhu provođenja nagradne igre.

Organizator će čuvati osobne podatke sudionika nagradne igre slijedećih 120 dana od dana završetka nagradne igre nakon čega će podaci biti uništeni. Organizator će rukovati podacima prema standardima koje propisuje Zakon o čuvanju osobnih podataka.

Podnošenje podataka za ovu nagradnu igru je dobrovoljno. U slučaju ako sudionik smatra da je obrada baze podataka u suprotnosti sa zaštitom njegove privatnosti ili u suprotnosti sa Zakonom, može se obratiti Organizatoru ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka i zatražiti objašnjenje.

Voditelj zbirke osobnih podataka neće otkriti ili ustupiti podatke trećim osobama. Izvučeni dobitnici u nagradnoj igri izričito su suglasni da Organizator može koristiti njihovo ime i adresu (navodeći samo grad) u svezi primopredaje nagrade u člancima i reportažama bez ikakvih nadoknada u svrhu javne obavijesti o rezultatima nagradnog izvlačenja.

Priređivač nagradne igre:

HiPP Croatia d.o.o.

Ulica kralja Zvonimra 1, Glina

Za ured

Vivera d.o.o.

HiPP prodaja i marketing

XIII Podbrežje

10 020 ZAGREB

 

Zagreb, 15.11.2017.