HiPP zaštita životinja: Inicijativa “Uzgoj pijetlova”

Jaja: Uvijek dostupna u svim supermarketima u veličinama S, M, L, u bijeloj ili smeđoj boji u manjim ili većim pakiranjima.

Međutim za proizvodnju jaja potrebni su samo ženski pilići – buduće kokoši nesilice. Što se događa s muškim pilićima koji se izlegnu u otprilike jednakom broju svaki dan? Gorka istina je: budući da muški pilići nemaju koristi u industriji jaja, većina ih se ubija na licu mjesta (npr. samo u Njemačkoj 50 milijuna godišnje). Nakon toga se uklanjaju ili u rijetkim slučajevima se koriste kao hrana za zmije i gmazove.

HiPP se zajedno sa svojim strogo kontroliranim partnerskim farmama zalaže za poseban program zaštite kako bi se zaustavilo ovo besmisleno ubijanje muških pilića. Za HiPP je važno da ove farme mogu udovoljavati visokim standardima transparentnosti, sljedivosti i dobrobiti životinja. Zajedno želimo promijeniti i poboljšati situaciju za muške životinje.

Mi u HiPP-u smatramo neprihvatljivim da se pilići ubijaju samo zbog spola. Ova praksa nije u skladu sa našim etičkim načelima.

Naša inicijativa „Uzgoj pijetlova” holistički je pristup: Mi kupujemo i jaja i meso BIO piletine iz slobodnog uzgoja od naših poljoprivrednika. Na ovaj način možemo podržati uzgoj muških i ženskih životinja.