Zadovoljne krave za naše HiPP BIO mlijeko

BIO mlijeko koje koristimo u našim proizvodima dolazi isključivo od poljoprivrednika koji slijede naše HiPP smjernice o organskom uzgoju. Krave se drže u uvjetima koji odgovaraju vrsti životinje, pušta ih se da pasu na prirodnim livadama koje su kultivirane bez mineralnih gnojiva ili sintetičkih tvari.

Hranjenje životinja travom, sijenom ili žitom jamči najbolju BIO kvalitetu od koje dobivamo mlijeko bogato hranjivim tvarima. BIO mlijeko se koristi za HiPP mliječnu hranu i zbog toga je ona tako vrijedna.