Zaštita klime očuvanjem tla

Aktivna zaštita klime i poštivanje prirode s uštedom resursa, osnovna su strategija održivosti HiPP-a. Kao pioniri BIO proizvodnje, od 1956. godine položili smo temelje za aktivnu zaštitu prirode i klime prelaskom na BIO poljoprivredu. Održiva i BIO poljoprivreda prilagođena tlu, omogućuje HiPP-u da očuva nutritivno bogato i zdravo tlo te time zaštiti klimu. Potrebno nam je zdravo tlo kako bismo osigurali dobru žetvu, te zadržali više vode i dugoročno vezali CO2.

Ključan je visok sadržaj humusa. HiPP stoga diljem svijeta promovira BIO poljoprivredu i projekte načina stvaranja humusa. Tlo sa visokim udjelom humusa dokazano veže štetan CO2 i osigurava našu budućnost. Izbjegavanjem upotrebe umjetnih gnojiva u BIO poljoprivredi uvelike se reducira emisija stakleničkih plinova. Proizvodnja ovakve vrste gnojiva zahtjeva puno energije i odgovorna je za veliki udio stakleničkih plinova uzrokovanih poljoprivrednom proizvodnjom.