Zdravo tlo za klimu

U HiPP-u stvaranje humusa ključno je u borbi očuvanja klime i smanjenja utjecaja emisije CO2.

Svaka šaka zemlje malo je klimatsko čudo. Zašto? Jer milijuni i milijuni mikroorganizama koji žive u zdravom tlu pretvaraju biljne ostatke u dragocjen humus koji veže CO2. Ovaj princip koristimo, kako u vlastitim projektima zaštite klime, tako i u nekim našim globalnim projektima zaštite klime. Na primjer, stočno gnojivo sa naših HiPP farmi pretvaramo u dragocjeni kompost. Dugogodišnje iskustvo u stvaranju humusa HiPP dijeli sa svojim dobavljačima sirovina diljem svijeta. Na ovaj način i oni mogu provoditi mjere zaštite klime duž cijelog HiPP-ovog lanca vrijednosti. Jer lokalna zaštita prirode vodi ka globalnoj zaštiti prirode.

HiPP-ova dugogodišnja predanost očuvanju biološke raznolikosti također može pridonijeti očuvanju klime: što je priroda netaknutija, to više CO2 može vezati.