Nastambe za ptice i šišmiše

Zašto?

U prirodi gotovo da više nema prirodnih rupa za gniježđenje ili “mrtvog” drva. Postavljanjem gnijezda za ptice i šišmiše ili drugih pomagala za gniježđenje, životinje mogu pronaći odgovarajuće utočište i gnijezditi se.

Kako?

  • mnoge udruge za očuvanje prirode prodaju nastambe za gniježđenje ptica i nastambe za šišmiše
  • idealno bi bilo kada bi nastambe za ptice i šišmiše bile okrenute prema istoku