Budite HiPP, reciklirajte! Zašto je ispravno odvajanje ambalažnog materijala koji se može reciklirati tako važno?

Samo ako pravilno zbrinemo ambalažni materijal možemo ga reciklirati. To znači da kada pojedete ili potrošite proizvod, praznu ambalažu treba pravilno zbrinuti. Na taj se način ambalažni materijali kao što su staklo, papir i plastika mogu razvrstati, optimalno reciklirati i ponovno koristiti.

To štedi vrijedne resurse i štiti okoliš. Međutim, ispravno odvajanje otpada nije uvijek jednostavno. Zato Vam želimo pomoći. Postupno, upute za pravilno odlaganje moći će se naći na svim našim proizvodima.

Tako ćete znati kako se svaka komponenta pakiranja mora zbrinuti. Pomozite nam, jer jedino tako možemo reciklirati više ambalažnog materijala te zajedno i održivo zaštititi okoliš.