Zaštita okoliša i HiPP fleksibilne plastične vrećice

Upotrebom fleksibilnih plastičnih vrećica, HiPP ne samo da zadovoljava zahtjeve potrošača za lakšim i praktičnijim pakiranjima, već ostaje vjeran svojim standardima kvalitete i ekološkoj osviještenosti. 

Za proizvodnju fleksibilnih plastičnih vrećica treba manje ambalažnog materijala po gramu proizvoda. Njemački Pravilnik za ambalažu svrstava fleksibilne plastične vrećice kao „ekološki prihvatljivu“ ambalažu za pića za jednokratnu upotrebu, koja je jednako ekološki prihvatljiva kao ambalaža koja se može ponovno upotrijebiti. Zbog toga je ova ambalaža za piće oslobođena od plaćanja naknade u Njemačkoj. 

HiPP u asortimanu ima proizvode u fleksibilnim plastičnim vrećicama za djecu i odrasle. HiPP koristi ovu ambalažu zbog njenih mnogih prednosti. Potrošačima se ova ambalaža sviđa jer je lagana, nelomljiva, praktične veličine i omogućava praktičnu i higijensku upotrebu. Dizajnirana je tako da se osigurava vrhunska kvaliteta proizvoda čak i kad se proizvod čuva na sobnoj temperaturi. 

Kako bi se to postiglo, koristi se kompozitna ambalaža. Ona se sastoji od plastičnih slojeva koji su sigurni za hranu i iznimno tankog sloja aluminija (9µm), koji je sedam puta tanji od ljudske kose (promjera od približno 70 µm).

Ovaj tanki sloj služi kao važna zaštitna barijera kako bi se izbjeglo izlaganje proizvoda UV svijetlosti i kisiku. Nema direktnog kontakta između aluminijskog sloja i proizvoda. 

Osim upotrebe manje količine materijala, fleksibilne plastične vrećice imaju značajnu prednost i kod transporta. Kad je fleksibilna plastična vrećica prazna, vrlo je lagana i tanka. Zbog manjeg volumena i težine pakiranja, po kamionu se može transportirati više fleksibilnih plastičnih vrećica (od npr. staklenki):

U konačnici, transport je smanjen za 90% po toni proizvoda, u usporedbi sa staklenkama.  

Čim se fleksibilne plastične vrećice napune, one naravno zauzimaju više prostora u kamionu, ali kako je težina ambalaže fleksibilne plastične vrećice manja, kamionu je zbog manje opterećenosti  potrebno manje energije za prijevoz. U usporedbi sa staklenkama, gotovi proizvod teži 20% manje pri isporuci. To naravno, znači da se za transport proizvoda troši znatno manje goriva.

Prednosti fleksibilnih plastičnih vrećica:

  • „Ekološki prihvatljiva ambalaža za pića za jednokratnu upotrebu“, prema Njemačkom pravilniku o ambalaži
  • U maloj ambalaži puno proizvoda: u usporedbi sa staklenom ambalažom, po gramu proizvoda je potrebno 2/3 manje ambalaže
  • Manja emisija ispušnih plinova tijekom transporta
  • Visoka sigurnost proizvoda jer su fleksibilne plastične vrećice vrlo izdržljive i otporne
  • Štite proizvod od neželjenog  izlaganja svjetlošću i zraku
  • Prilagođena je potrošaču - jednostavno nošenje, pohrana i rukovanje

 HiPP tubice za sportaše 

HiPP tubice za djecu

Ukratko, možemo reći da su fleksibilne plastične vrećice praktičnije zbog transporta, upotrebe sirovina i rukovanja od strane potrošača.  Nadalje, nakon što je sadržaj potrošen, fleksibilne plastične vrećice se mogu reciklirati na energetski povoljan način putem povratnog sustava, kako što je Dual System i mogu se čak koristiti i kao alternativno gorivo. Na ovaj se način može djelomično smanjiti upotreba fosilnih goriva. 

Zašto HiPP više ne koristi bioplastke?

U pravilu, HiPP stalno radi na unapređivanju sustava pakiranja. HiPP također već koristi ambalažu na bazi celuloze. Alternativna rješenja za pakiranja se uvode samo ako se ne ugrožava kvaliteta proizvoda. Međutim, trenutno još uvijek postoje područja na kojima bioplastika ne zadovoljava zahtjeve HiPP-a na odgovarajući način.

Iako plastika iz obnovljivih sirovina rješava problem ovisnosti o fosilnim gorivima, ona nije u potpunosti neproblematična. U ovom trenutku, fokus je prvenstveno na utjecaju poljoprivrede na okoliš i nedostatku sljedljivosti socijalnih kriterija.

Poklopac fleksibilne plastične vrećice

Poklopac fleksibilnih plastičnih vrećica (oko 37% od ambalaže) je 100% proizveden od monomaterijala polietilena (PE) i može se izravno reciklirati. Dizajniran je na način da ga se ne može progutati. 

Odlaganje

Aluminij koji se koristi u samoj fleksibilnoj plastičnoj vrećici (otprilike 63% ambalaže) može se obnoviti. To se postiže pirolizom. U postrojenjima za spaljivanje otpada i drugim postrojenjima, npr. cementarama, vrećice se termički recikliraju. To znači da se fleksibilne plastične vrećice mogu koristiti kako gorivo, što zauzvrat dovodi do uštede fosilnih goriva poput nafte i ugljena. U gotovo svim postrojenjima, energija koja se oslobađa tijekom procesa spaljivanja se dalje koristi, npr. u obliku električne energije, topline i /ili procesne pare. 

Ovo su glavne prednosti fleksibilne plastične vrećice kad se gleda na njezin cjelokupni ciklus.