HiPP vas vodi na rukomet!

Popis dobitnika

Dragi sudionici nagradne igre HiPP vas vodi na rukomet, zahvaljujemo Vam na sudjelovanju i veselimo se s Vama na osvojenim nagradama.
Nagrade smo izvukli putem računalne aplikacije za izvlačenje dobitnika.

Dobitnici nagrada:
Prva nagrada – 2 ulaznice za finale Europskog rukometnog prvenstva 2018; Tea Böhm
Druga nagrada – 2 ulaznice za finale Europskog rukometnog prvenstva 2018; Daniel Vusić
Treća nagrada – 2 ulaznice za polufinale Europskog rukometnog prvenstva 2018; Daria Bralić Ex Opačak
Četvrta nagrada – 2 ulaznice za polufinale Europskog rukometnog prvenstva 2018.; Neda Krajančić

Molimo sretne dobitnike da se jave na besplatni broj telefona 0800/313133 kako bi dogovorili preuzimanje karata.
Čestitamo sretnim dobitnicima!

Online nagradna igra
HiPP vas vodi na rukomet’!

Glavne nagrade: 2 x 2 karte za polufinale
                            2 x 2 karte za finale

Nagradna igra traje od 11.01.2018. do 24.01.2018. do 24:00h i održava se na Facebook stranici HiPP u sportu.

Na Facebook stranici HiPP u sportu objavit ćemo 6 postova (svaki post jedan dan prije utakmice hrvatske reprezentacije počevši od 11.01.2018.) u kojima će biti postavljeno jedno pitanje o rukometu.

6 dana – 6 pitanja – 6 x 3 dnevne nagrade!

Prvih troje koji točno odgovore na postavljeno dnevno pitanje osvajaju dnevnu nagradu: HiPP poklon paket koji se sastoji od 6 komada HiPPis Sport i 6 komada HiPPis Smoothie.  

Dodatno, svi sudionici koji na dan objave točno odgovore na pitanje postavljeno na Facebooku do 24:00 h, automatski sudjeluju u izvlačenju za glavne nagrade.

Dakle, u izvlačenje glavnih nagrada ulaze svi sudionici koji točno odgovore na pitanje dana, a dobitnici će biti odabrani sustavom slučajnog odabira.

Fond nagrada sastoji se od 18 dnevnih nagrada i 4 glavne nagrade:

Dnevne nagrade za troje najbržih:
6 dana po 3 nagrade – HiPP poklon paket

Glavne nagrade koje se izvlače metodom slučajnog odabira:
Prva nagrada – 2 ulaznice za finale Europskog rukometnog prvenstva 2018;  
Druga nagrada – 2 ulaznice za finale Europskog rukometnog prvenstva 2018;  
Treća nagrada – 2 ulaznice za polufinale Europskog rukometnog prvenstva 2018; 
Četvrta nagrada – 2 ulaznice za polufinale Europskog rukometnog prvenstva 2018.

Uvjeti sudjelovanja i zaštita privatnosti

Na temelju članka 69. stavka 10. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine 87/2009) t) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine broj 8/10), Ministarstvo finacija Republike Hrvatske, Porezna uprava, izdala je suglasnost (Klasa: UP/I-460-02/18-01/08; Ur. Broj: 513 -07-21-01/18-3) na pravila nagradne igre pod nazivom HiPP Adventski kalendar u organizaciji firme  HiPP Croatia d.o.o., Ulica kralja Zvonimira 1, Glina; za Ured prodaje i marketinga sa sjedištem u Zagrebu, XIII Podbrežje 26, Zagreb (OIB:66708005629).

 PRAVILA NAGRADNE IGRE

"online nagradna igra – HiPP vas vodi na rukomet"

Članak 1

Priređivač

Nagradnu igru pod nazivom „HiPP vas vodi na rukomet“ organizira i provodi Priređivač: HiPP Croatia d.o.o., Ulica kralja Zvonimira 1, Glina; za Ured prodaje i marketinga sa sjedištem u Zagrebu, XIII Podbrežje 26, Zagreb, OIB 66708005629 (u daljnjem tekstu: Priređivač)

Članak 2

Trajanje i svrha nagradne igre

Svrha online nagradne igre „HiPP vas vodi na rukomet’’ je promocija HiPP proizvoda. Nagradna igra traje od 11.01.2018. godine do 24.01.2018. godine do 24:00h i održava se na Facebook stranci HiPP u sportu.

Na HiPP u sportu Facebook stranici HiPP će objaviti 6 postova (svaki post jedan dan prije utakmice hrvatske reprezentacije počevši od 11.01.2018.) u kojima će biti postavljeno jedno pitanje o sportu i rukometu općenito (pitanja na koja se može pronaći odgovor).

Svi sudionici koji na postavljeno pitanje točno odgovore na taj post tog dana do 24:00 h idu u izvlačenje za glavne nagrade. Prvih troje najbržih koji točno odgovore na postavljeno pitanje osvajaju dnevnu nagradu HiPP poklon paket (sastoji se od 12 HiPP proizvoda sport i smoothie).

U izvlačenje glavnih nagrada ulaze svi sudionici koji točno odgovore na pitanje dana, a dobitnici će se izabrati sustavom slučajnog odabira.

Glavne Nagrade:

1.   nagrada  - 2 ulaznice za finale Europsko rukometno prvenstvo 28.01.2018.
2.   nagrada  - 2 ulaznice za finale Europsko rukometno prvenstvo 28.01.2018.
3.   nagrada -  2 ulaznice za polufinale Europsko rukometno prvenstvo 26.01.2018.
4.   nagrada  - 2 ulaznice za polufinale Europsko rukometno prvenstvo 26.01.2018.

Članak 3

Područje organiziranja i provođenja nagradne igre

Nagradna igra se organizira i provodi na cjelokupnom području Republike Hrvatske putem Facebook stranice:  www.facebook.com/HiPP-u-sportu-1966141577047875/.

Članak 4

Fond nagrada

Fond nagrada sastoji se od 18 dnevnih nagrada i 4 glavne nagrade:

Dnevna nagrada – 6 dana x 3 nagrade HiPP poklon paket – pojedinačna vrijednost 96,00 kn

Glavne nagrade koje se izvlače metodom slučajnog odabira:

1.   nagrada-  2 ulaznice za finale Europskog rukometnog prvenstva 2018;  28.01.2018. – pojedinačna vrijednost nagrade 800,00 kn
2.   nagrada -  2 ulaznice za finale Europskog rukometnog prvenstva 2018;  28.01.2018. – pojedinačna vrijednost nagrade 800,00 kn
3.   nagrada - 2 ulaznice za polu finale Europskog rukometnog prvenstva 2018; 26.01.2018. – pojedinačna vrijednost 450,00 kuna
4.   nagrada - 2 ulaznice za polu finale Europskog rukometnog prvenstva 2018; 26.01.2018. – pojedinačna vrijednost 450,00 kuna

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 6728,00 kuna i na tu će vrijednost priređivač nagradne igre uplatiti 5% u korist Hrvatskog Crvenog križa.

Članak 5

Mehanika nagradne igre

A.      Način sudjelovanja

Nagradna igra ''HiPP vas vodi na rukomet'' traje od 11.01.2018. godine 24.01.2018. godine do 24:00h i održava se na Facebook stranci HiPP u sportu.

Na HiPP u sportu Facebook stranici HiPP će objaviti 6 postova (svaki post jedan dan prije utakmice hrvatske reprezentacije počevši od 11.01.2018.) u kojima će biti postavljeno jedno pitanje o sportu i rukometu općenito (pitanja na koja se može pronaći odgovor).

Svi sudionici koji na postavljeno pitanje točno odgovore na taj post tog dana do 24:00 h idu u izvlačenje za glavne nagrade. Prvih troje najbržih osvajaju dnevnu nagradu HiPP poklon paket (sastoji se od 12 HiPP proizvoda sport i smoothie).

Pravo sudjelovanja imaju svi građani (osim djelatnika HiPP Croatia d.o.o. i članova njihove uže obitelji) s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji napišu točan traženi podatak na odgovarajući post na Facebook stranici HiPP u sportu u predviđenom vremenu. Svaka osoba može osvojiti samo jednu nagradu u nagradnoj igri.

B.      Izvlačenje nagrada

Izvlačenje nagrada je javno, a održat će 25.01.2018. u prostorijama HiPP marketinga HiPP Croatia d.o.o., XIII Podbrežje 26, Zagreb u 11:00 sati u prisustvu 3 predstavnika tvrtke HiPP Croatia d.o.o.

U izvlačenju sudjeluju sudionici sa točnim odgovorima zaprimljeni u periodu svakog dana trajanja nagradne igre kako je navedeno u članku 5 A.

Prijave zaprimljene izvan navedenih datuma, mjesta i vremena nemaju pravo sudjelovanja u nagradnoj igri.

Nagrade se izvlače putem računalne aplikacije za izvlačenje dobitnika pri čemu prvi izvučeni dobitnik ostvaruje pravo na nagradu određenu za taj dan.

Jednom izvučeni dobitnik gubi pravo sudjelovanja u daljnjem izvlačenju. Imena dobitnika bit će objavljena na https://www.hipp.hr/sport/  dva sata nakon izvlačenja dobitnika, 25.01.2018.

U slučaju da je više nagrada nego sudionika, višak nagrada bit će prodan na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom bit će uplaćena u korist državnog proračuna u roku 8 dana od obavljenog javnog natječaja.

C.      Preuzimanje nagrada

Nagrade se mogu preuzeti u prostorijama Priređivača, 26.01.2018. ili prema dogovoru sa Priređivačem.

Priređivač ne snosi putne troškove niti druge troškove povezane s podizanjem nagrada.

Sve obveze Priređivača prema dobitniku nagrade prestaju trenutkom preuzimanja nagrade od strane dobitnika.

Članak 6

Pravo sudjelovanja

Pravo sudjelovanja imaju sve fizičke osobe koje prebivaju u Republici Hrvatskoj osim zaposlenika Priređivača te članovi njihovih užih obitelji.

Članak 7

Odgovornost

Svi zahtjevi za nagradom su podložni provjeri od strane Priređivača. Zahtjevi zaprimljeni nakon datuma navedenog u Pravilima smatrat će se nevažećim.

Članak 8

Sudionici/suglasnost s pravilima

Sudionici koji sudjeluju u nagradnoj igri nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade ili u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac ili neku drugu vrstu nagrade. Sudjelujući u ovoj nagradnoj igri, sudionici prihvaćaju ova Pravila.

Članak 9

Pogrešne i neregularne prijave

Pogrešne i nepotpune prijave kao i netočni odgovori na pitanja nevažeće su i ne daju sudioniku pravo ni na kakvu nagradu.

Članak 10

Publicitet

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri, sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici nagrade, njihovi osobni podaci: ime, adresa, slika, telefonski broj, video materijal i sl. mogu od strane Priređivača objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu. Isto tako, svi sudionici su suglasni da Priređivač može komunicirati s njima putem maila, SMS-a, telefonskim pozivom u periodu trajanja nagradne igre, kao i u periodu 6 mjeseci nakon završetka nagradne igre.

Članak 11

Porezi

Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze ili naknade direktno povezane s nagradama.

Članak 12

Pravila nagradne igre

Pravila nagradne igre bit će objavljena prije početka nagradne igre na Internet stranici https://www.hipp.hr/sport/, a mogu se dobiti na uvid u prostorijama Priređivača.

Članak 13

Maloljetnici

Prema Zakonu maloljetnici mogu biti dobitnici nagrada i primiti osvojenu nagradu prema zakonom propisanim uvjetima, tj. ukoliko su skrbnici maloljetnog dobitnika prihvatili nagradu umjesto maloljetnog dobitnika te ukoliko se slažu s Pravilima nagradne igre.

Članak 14

U slučaju spora

U slučaju spora između Priređivača i sudionika nagradne igre bit će nadležan Općinski sud u Zagrebu.

Članak 15

Objava dobitnika

Dobitnici u nagradnoj igri bit će objavljeni na Internet stranici https://www.hipp.hr/sport/ dana 25.01.2018.

Članak 16

Prekid nagradne igre

Nagradna igra se može odgoditi ili prekinuti jedino u slučaju više sile te razloga izvan kontrole Priređivača.

Članak 17

Obrada podataka

Slanjem prijave u nagradnoj igri sudionici su izričito suglasni da Organizator kao voditelj zbirke osobnih podataka (Data ControllerOrganizatora), može koristiti i procesirati podatke u svrhu provođenja nagradne igre.

Organizator će čuvati osobne podatke sudionika nagradne igre slijedećih 120 dana od dana završetka nagradne igre nakon čega će podaci biti uništeni. Organizator će rukovati podacima prema standardima koje propisuje Zakon o čuvanju osobnih podataka.

Podnošenje podataka za ovu nagradnu igru je dobrovoljno. U slučaju ako sudionik smatra da je obrada baze podataka u suprotnosti sa zaštitom njegove privatnosti ili u suprotnosti sa Zakonom, može se obratiti Organizatoru ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka i zatražiti objašnjenje.

Voditelj zbirke osobnih podataka neće otkriti ili ustupiti podatke trećim osobama. Izvučeni dobitnici u nagradnoj igri izričito su suglasni da Organizator može koristiti njihovo ime i adresu (navodeći samo grad) u svezi primopredaje nagrade u člancima i reportažama bez ikakvih nadoknada u svrhu javne obavijesti o rezultatima nagradnog izvlačenja.

Priređivač nagradne igre:       

HiPP Croatia d.o.o.

Ulica kralja Zvonimra 1, Glina

Za ured

HiPP Croatia d.o.o.

HiPP prodaja i marketing

XIII Podbrežje

10 020 ZAGREB

Kontakt osoba: Andreja Pintar

tel. 01/6593 787

fax. 01/6593 798

Zagreb, 04.01.2018.