Skip to main content

Pravila nagradne igre

Na temelju članka 69. stavka 10. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine 87/09, 35/13, 41/14, 143/14, 114/22) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine broj 8/10), Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Porezna uprava, izdala je suglasnost (KLASA: UP/I-460-02/24-01/253, URBROJ: 513-07-21-01-24-2) na pravila nagradne igre pod nazivom ''HiPP Rođendanski kalendar'' u organizaciji firme HiPP Croatia d.o.o., Ulica kralja Zvonimira 1, Glina; za Ured prodaje i marketinga sa sjedištem u Zagrebu, XIII Podbrežje 26, Zagreb (OIB:66708005629).

PRAVILA NAGRADNE IGRE
"online nagradna igra – HiPP Rođendanski kalendar"

Članak 1
Priređivač

Nagradnu igru pod nazivom „HiPP Rođendanski kalendar“ organizira i provodi Priređivač: HiPP Croatia d.o.o., Ulica kralja Zvonimira 1, Glina; za Ured prodaje i marketinga sa sjedištem u Zagrebu, XIII Podbrežje 26, Zagreb, OIB 66708005629 (u daljnjem tekstu: Priređivač)

Članak 2
Trajanje i svrha nagradne igre

Svrha online nagradne igre „HiPP Rođendanski kalendar’’ je promocija HiPP proizvoda. Nagradna igra traje od 01.06.2024. godine do 24.06.2024. godine i ima 24 kola. Svaki dan u tom periodu sudionici će moći sudjelovati u nagradnoj igri odgovarajući na pitanje dana te će biti izvučena 3 dnevna dobitnika nagradne igre.

Članak 3
Područje organiziranja i provođenja nagradne igre

Nagradna igra se organizira i provodi na cjelokupnom području Republike Hrvatske putem web stranice:  https://www.hipp.hr

Članak 4
Fond nagrada

Fond nagrada sastoji se od 72 nagrade, 24 dana po 3 nagrade svaki dan:

6 x HiPP drveni bicikl – pojedinačna vrijednost 100 €

12 x HIPP torba za pelene + HiPP Baby set – pojedinačna vrijednost 50,00 €

6 x HiPP drvena stolica – pojedinačna vrijednost 100 €

24 x HiPP Poklon za novorođenče (HiPP zvečka medo, podbradnik, kutija s 2 žličice, čaša s edukativnom kljunom, HiPP majica br 74, kutija za hranu i HiPP vlažne maramice Soft&pure 1x48 kom) – pojedinačna vrijednost 25,00 €

24 x HiPP Poklon za dijete (HiPP HiPPiS kutija za užinu, velika žlica, modlice za pijesak,, čaša s edukativnim kljunom, zvečka za kolica i HiPP vlažne maramice Soft&Pure 1x48 kom) – pojedinačna vrijednost 25,00 €

Popis nagrada po danima nagradne igre:

Datum Raspored nagrada
01.06.2024. 1. HiPP drveni bicikl
01.06.2024. 2. HiPP Poklon za novorođenče
01.06.2024. 3. HiPP Poklon za dijete
02.06.2024. 1. HiPP drveni bicikl
02.06.2024. 2. HiPP Poklon za novorođenče
02.06.2024. 3. HiPP Poklon za dijete
03.06.2024. 1. HiPP drveni bicikl
03.06.2024. 2. HiPP Poklon za novorođenče
03.06.2024. 3. HiPP Poklon za dijete
04.06.2024. 1. HiPP drveni bicikl
04.06.2024. 2. HiPP Poklon za novorođenče
04.06.2024. 3. HiPP Poklon za dijete
05.06.2024. 1. HiPP drveni bicikl
05.06.2024. 2. HiPP Poklon za novorođenče
05.06.2024. 3. HiPP Poklon za dijete
06.06.2024. 1. HiPP drveni bicikl
06.06.2024. 2. HiPP Poklon za novorođenče
06.06.2024. 3. HiPP Poklon za dijete
07.06.2024. 1. HiPP torba za pelene + HiPP Baby set
07.06.2024. 2. HiPP Poklon za novorođenče
07.06.2024. 3. HiPP Poklon za dijete
08.06.2024. 1. HiPP torba za pelene + HiPP Baby set
08.06.2024. 2. HiPP Poklon za novorođenče
08.06.2024. 3. HiPP Poklon za dijete
09.06.2024. 1. HiPP torba za pelene + HiPP Baby set
09.06.2024. 2. HiPP Poklon za novorođenče
09.06.2024. 3. HiPP Poklon za dijete
10.06.2024. 1. HiPP torba za pelene + HiPP Baby set
10.06.2024. 2. HiPP Poklon za novorođenče
10.06.2024. 3. HiPP Poklon za dijete
11.06.2024. 1. HiPP torba za pelene + HiPP Baby set
11.06.2024. 2. HiPP Poklon za novorođenče
11.06.2024. 3. HiPP Poklon za dijete
12.06.2024. 1. HiPP torba za pelene + HiPP Baby set
12.06.2024. 2. HiPP Poklon za novorođenče
12.06.2024. 3. HiPP Poklon za dijete
13.06.2024. 1. HiPP torba za pelene + HiPP Baby set
13.06.2024. 2. HiPP Poklon za novorođenče
13.06.2024. 3. HiPP Poklon za dijete
14.06.2024. 1. HiPP torba za pelene + HiPP Baby set
14.06.2024. 2. HiPP Poklon za novorođenče
14.06.2024. 3. HiPP Poklon za dijete
15.06.2024. 1. HiPP torba za pelene + HiPP Baby set
15.06.2024. 2. HiPP Poklon za novorođenče
15.06.2024. 3. HiPP Poklon za dijete
16.06.2024. 1. HiPP torba za pelene + HiPP Baby set
16.06.2024. 2. HiPP Poklon za novorođenče
16.06.2024. 3. HiPP Poklon za dijete
17.06.2024. 1. HiPP torba za pelene + HiPP Baby set
17.06.2024. 2. HiPP Poklon za novorođenče
17.06.2024. 3. HiPP Poklon za dijete
18.06.2024. 1. HiPP torba za pelene + HiPP Baby set
18.06.2024. 2. HiPP Poklon za novorođenče
18.06.2024. 3. HiPP Poklon za dijete
19.06.2024. 1. HiPP drvena stolica
19.06.2024. 2. HiPP Poklon za novorođenče
19.06.2024. 3. HiPP Poklon za dijete
20.06.2024. 1. HiPP drvena stolica
20.06.2024. 2. HiPP Poklon za novorođenče
20.06.2024. 3. HiPP Poklon za dijete
21.06.2024. 1. HiPP drvena stolica
21.06.2024. 2. HiPP Poklon za novorođenče
21.06.2024. 3. HiPP Poklon za dijete
22.06.2024. 1. HiPP drvena stolica
22.06.2024. 2. HiPP Poklon za novorođenče
22.06.2024. 3. HiPP Poklon za dijete
23.06.2024. 1. HiPP drvena stolica
23.06.2024. 2. HiPP Poklon za novorođenče
23.06.2024. 3. HiPP Poklon za dijete
24.06.2024. 1. HiPP drvena stolica
24.06.2024. 2. HiPP Poklon za novorođenče
24.06.2024. 3. HiPP Poklon za dijete
   

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 3000,00 € i na tu će vrijednost priređivač nagradne igre uplatiti 5% u korist Hrvatskog Crvenog križa.

Članak 5
Mehanika nagradne igre

A.      Način sudjelovanja

Svaki dan u periodu od 01.06.2024. do 24.06.2024. na web stranici hipp.hr na Rođendanskom kalendaru biti će objavljeno jedno pitanje sa ponuđena 3 odgovora. Svaki dan će se birati tri pobjednika dana (prva, druga i treća nagrada).

Pravo sudjelovanja imaju svi građani (osim djelatnika HiPP Croatia d.o.o. i članova njihove uže obitelji) s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji točno i u

potpunosti ispune obrazac s osobnim podacima te uspješno u predviđenom vremenu odgovore na pitanje postavljeno na hipp web stranici u navedenom periodu. Svaka osoba može sudjelovati u nagradnoj igri svaki dan samo jednom.

Kupnja proizvoda nije uvjet za sudjelovanje u nagradnoj igri.

B.      Izvlačenje nagrada

Izvlačenje nagrada je javno, a održat će svakog radnog dana od 03.06.2024. do 25.06.2024. u prostorijama HiPP marketinga HiPP Croatia d.o.o., XIII Podbrežje 26, Zagreb u 11:00 sati u prisustvu 3 predstavnika tvrtke HiPP Croatia d.o.o. Izvlačenje za dnevne pobjednike održavat će se drugi radni dan za prethodni, ponedjeljkom za petak, subotu i nedjelju ili neradni dan.

Svi zaprimljeni osobni podaci sudionika nagradne igre, zaprimljeni putem aplikacije na službenoj web stranici hipp.hr spremaju se u jedinstvenu bazu podataka i sudjeluju u izvlačenju nagrada. U izvlačenju sudjeluju uspješne prijave zaprimljene u periodu svakog dana trajanja nagradne igre – od 01.06.2024. u 00:00:00 do 24.06.2024. do 23:59:59.

Prijave zaprimljene izvan navedenih datuma nemaju pravo sudjelovanja u nagradnoj igri.

Nagrade se izvlače putem računalne aplikacije za izvlačenje dobitnika pri čemu prva 3 izvučena dobitnika ostvaruju pravo na nagrade određene za taj dan.

Jednom izvučeni dobitnik gubi pravo sudjelovanja u daljnjem izvlačenju. Imena dnevnih dobitnika bit će objavljena na dnevnoj bazi na www.hipp.hr svaki dan nakon izvlačenja dobitnika.

U slučaju da je više nagrada nego sudionika, višak nagrada bit će prodan na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom bit će uplaćena u korist državnog proračuna u roku 8 dana od obavljenog javnog natječaja.

C.      Preuzimanje nagrada

Nagrade će se dobitnicima slati na kućnu adresu u roku od mjesec dana od objave dobitnika. Nagrade se mogu preuzeti u dogovoru s Priređivačem, najkasnije 30 dana od objave.

Dobitnik nagrade, koji u roku iz ovog Članka ne preuzme svoju nagradu, bit će pismeno obaviješten o dobitku koji mora podići u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti.

Priređivač ne snosi putne troškove niti druge troškove povezane s podizanjem nagrada.

Sve obveze Priređivača prema dobitniku nagrade prestaju trenutkom preuzimanja nagrade od strane dobitnika.

Članak 6
Pravo sudjelovanja

Pravo sudjelovanja imaju sve fizičke osobe koje prebivaju u Republici Hrvatskoj osim zaposlenika Priređivača te članovi njihovih užih obitelji.

Članak 7
Odgovornost

Svi zahtjevi za nagradom su podložni provjeri od strane Priređivača. Zahtjevi zaprimljeni nakon datuma navedenog u Pravilima smatrat će se nevažećim.

Članak 8
Sudionici/suglasnost s pravilima

Sudionici koji sudjeluju u nagradnoj igri nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade ili u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac ili neku drugu vrstu nagrade. Sudjelujući u ovoj nagradnoj igri, sudionici prihvaćaju ova Pravila.

Članak 9
Pogrešne i neregularne prijave

Pogrešne i nepotpune prijave kao i netočni odgovori na pitanja nevažeće su i ne daju sudioniku pravo ni na kakvu nagradu

Članak 10
Publicitet

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri, sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici nagrade, njihovi osobni podaci: ime, prezime, adresa (navodeći samo grad), slika, telefonski broj, video materijal i sl. mogu od strane Priređivača objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu. Isto tako, svi sudionici su suglasni da Priređivač može komunicirati s njima putem maila, SMS-a, telefonskim pozivom u periodu trajanja nagradne igre, kao i u periodu 6 mjeseci nakon završetka nagradne igre.

Članak 11
Porezi

Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze ili naknade direktno povezane s nagradama.

Članak 12
Pravila nagradne igre

Pravila nagradne igre bit će objavljena prije početka nagradne igre na Internet stranici www.hipp.hr, a mogu se dobiti na uvid u prostorijama Priređivača.

Članak 13
Maloljetnici

Prema Zakonu maloljetnici mogu biti dobitnici nagrada i primiti osvojenu nagradu prema zakonom propisanim uvjetima, tj. ukoliko su skrbnici maloljetnog dobitnika prihvatili nagradu umjesto maloljetnog dobitnika te ukoliko se slažu s Pravilima nagradne igre.

Članak 14
U slučaju spora

U slučaju spora između Priređivača i sudionika nagradne igre bit će nadležan Općinski sud u Zagrebu.

Članak 15
Objava dobitnika

Imena dnevnih dobitnika bit će objavljena na dnevnoj bazi na www.hipp.hr svaki dan nakon izvlačenja dobitnika, a svi dobitnici u nagradnoj igri bit će objavljeni na Internet stranici www.hipp.hr dana 26.06.2024.

Članak 16
Prekid nagradne igre

Nagradna igra se može odgoditi ili prekinuti jedino u slučaju više sile te razloga izvan kontrole Priređivača.

Članak 17
Obrada podataka

Slanjem prijave u nagradnoj igri sudionici su izričito suglasni da Organizator kao voditelj zbirke osobnih podataka (Data ControllerOrganizatora), može koristiti i procesirati podatke u svrhu provođenja nagradne igre.

Organizator će čuvati osobne podatke sudionika nagradne igre slijedećih 120 dana od dana završetka nagradne igre nakon čega će podaci biti uništeni. Organizator će rukovati podacima prema standardima koje propisuje Zakon o čuvanju osobnih podataka.

Podnošenje podataka za ovu nagradnu igru je dobrovoljno. U slučaju ako sudionik smatra da je obrada baze podataka u suprotnosti sa zaštitom njegove privatnosti ili u suprotnosti sa Zakonom, može se obratiti Organizatoru ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka i zatražiti objašnjenje.

Voditelj zbirke osobnih podataka neće otkriti ili ustupiti podatke trećim osobama. Izvučeni dobitnici u nagradnoj igri izričito su suglasni da Organizator može koristiti njihovo ime, prezime i adresu (navodeći samo grad) u svezi primopredaje nagrade u člancima i reportažama bez ikakvih nadoknada u svrhu javne obavijesti o rezultatima nagradnog izvlačenja.

Priređivač nagradne igre:
HiPP Croatia d.o.o.
Ulica kralja Zvonimira 1, Glina

Za ured
HiPP Croatia d.o.o.
HiPP prodaja i marketing
XIII Podbrežje 26
10 020 ZAGREB
Zagreb, 15.05.2024.