Ribe iz održivog ribarstva

HiPP koristi ribu iz isključivo održivih organskih MSC – certificiranih zaliha i BIO akvakulture. MSC jamči da kontrolira ribarstvo u skladu s propisanim standardima za zaštitu okoliša, zaštitu ribljih resursa i djeluje u skladu s učinkovitim principima upravljanja.

Kako bi garantirali najbolju kvalitetu ribe, stalno analiziramo uvjete okoline i biramo osobito povoljna ribolovna područja u otvorenom moru.

Sa svim ovim mjerama, HiPP pomaže da se spriječi pretjerani izlov i štiti riblje resurse, tako da naši sadašnji mali potrošaći će imati dovoljno ribljih resursa i kada odrastu. 

Marine Stewardship Council je neovisna, neprofitna međunarodna organizacija za certifikaciju održivog ribolova. Nezavisni certifikatori kontinuirano provjeravaju zadovoljva li ribarstvo visoke standarde MSC. MSC jamči da je riba ulovljena u prirodnom okruženju i u vrijeme koje je dozvoljeno za ribarenje.