Dobitnici nagradne igre ''HiPP mobilna aplikacija za najmlađe''

Zahvaljujemo svima na sudjelovanju. Putem računalne aplikacije ''random.org'' izvukli smo troje dobitnika glavnih nagrada nagradne igre ''HiPP mobilna aplikacija za najmlađe''. Dobitnici su:
1. Silvija Posavec Siročić
2. Ivana Varga Vuk
3. Gabrijela Markasović
Molimo dobitnike da nam se jave u Inbox Facebook stranice HiPP Hrvatska sa svojom podacima (ime, prezime i kućna adresa) kako bi im mogli poslati nagrade.

Online nagradna igra – ''HiPP mobilna aplikacija za najmlađe''

Naša novaHiPP aplikacija, kroz koju vas vode Majmun Matko i ostale HiPPiS životinje, stvorena je da zabavi, ali i educira naše najmlađe, uz pomoć roditelja.
Ako je još niste skinuli, predlažemo vam da je skinete u sljedećih nekoliko dana, jer uskoro kreću nagradna pitanja o poznavanju HiPP aplikacije.
Pratite nas, zabavite se s nama i na kraju, osvojite HiPP nagrade!

Evo što vas očekuje:
Na HiPP Hrvatska Facebook stranici objavit ćemo 6 postova (svaki drugi dan po jedan počevši od 02.07.2018.) u kojima će biti postavljeno jedno pitanje o HiPP mobilnoj aplikaciji za najmlađe.
Prvih troje najbržih koji točno odgovore na postavljeno pitanje osvajaju dnevnu nagradu:
HiPP poklon paket  koji se sastoji  od 6 HiPPiS proizvoda i 3 komada HiPP soka 3+ 

Dodatno, svi sudionici koji na postavljeno pitanje dana do ponoći točno odgovore na pitanje, idu u izvlačenje za glavne nagrade.
Glavne nagrade su: 3 x HiPP poklon paket, u vrijednosti 200 kn

Želimo vam dobru zabavu i puno sreće!

Pravila nagradne igre ''HiPP mobilna aplikacija za djecu''

Na temelju članka 69. stavka 10. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine 87/2009) t) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine broj 8/10), Ministarstvo finacija Republike Hrvatske, Porezna uprava, izdala je suglasnost (Klasa: UP/I-460-02/18-01/428; Ur. Broj: 513 -07-21-01/18-3) na pravila nagradne igre pod nazivom HiPP mobilna aplikacija za najmlađe u organizaciji firme HiPP Croatia d.o.o., Ulica kralja Zvonimira 1, Glina; za Ured prodaje i marketinga sa sjedištem u Zagrebu, XIII Podbrežje 26, Zagreb (OIB:66708005629):

PRAVILA NAGRADNE IGRE

"online nagradna igra – HiPP mobilna aplikacija za najmlađe "

Članak 1

Priređivač

Nagradnu igru pod nazivom „HiPP mobilna aplikacija za najmlađe“ organizira i provodi Priređivač: HiPP Croatia d.o.o., Ulica kralja Zvonimira 1, Glina; za Ured prodaje i marketinga sa sjedištem u Zagrebu, XIII Podbrežje 26, Zagreb, OIB 66708005629 (u daljnjem tekstu: Priređivač)

Članak 2

Trajanje i svrha nagradne igre

Svrha online nagradne igre „HiPP mobilna aplikacija za najmlađe’’ je promocija HiPP proizvoda. Nagradna igra traje od 02.07.2018. godine do 12.07.2018. godine do 24:00h i održava se na Facebook stranci HiPP Hrvatska.

Na HiPP Hrvatska Facebook stranici HiPP će objaviti 6 postova (svaki drugi dan po jedan počevši od 02.07.2018.) u kojima će biti postavljeno jedno pitanje o HiPP mobilnoj aplikaciji za najmlađe.
Svi sudionici koji na postavljeno pitanje točno odgovore na taj post tog dana do 24:00 h idu u izvlačenje za glavne nagrade. Prvih troje najbržih koji točno odgovore na postavljeno pitanje osvajaju dnevnu nagradu HiPP poklon paket (sastoji se od 6 HiPPiS proizvoda i 3 komada HiPP soka 3+).

U izvlačenje glavnih nagrada ulaze svi sudionici koji točno odgovore na pitanje dana, a dobitnici će se izabrati sustavom slučajnog odabira.

Glavne Nagrade: 
Prva nagrada –  HiPP poklon paket, u vrijednosti 200 kn
Druga nagrada – HiPP poklon paket, u vrijednosti 200 kn
Treća nagrada - HiPP poklon paket, u vrijednosti 200 kn

Članak 3

Područje organiziranja i provođenja nagradne igre

Nagradna igra se organizira i provodi na cjelokupnom području Republike Hrvatske putem Facebook stranice www.facebook.com/HiPP.hr/

Članak 4

Fond nagrada

Fond nagrada sastoji se od 18 dnevnih nagrada i 3 glavne nagrade:

Dnevna nagrada – 6 dana x 3 nagrade HiPP poklon paket – pojedinačna vrijednost 72,00 kn / ukupna vrijednost 18 x 72,00 kn = 1296,00 kn

Glavne nagrade koje se izvlače metodom slučajnog odabira:
Prva nagrada –  HiPP poklon paket, pojedinačna vrijednost 200,00 kn
Druga nagrada – HiPP poklon paket, pojedinačna vrijednost 200,00 kn
Treća nagrada - HiPP poklon paket, pojedinačna vrijednost 200,00 kn

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 1896,00 kuna i na tu će vrijednost priređivač nagradne igre uplatiti 5% u korist Hrvatskog Crvenog križa.

Članak 5

Mehanika nagradne igre

A. Način sudjelovanja

Nagradna igra HiPP mobilna aplikacija za najmlađe '' traje od 02.07.2018. godine 12.07.2018. godine do 24:00h i održava se na Facebook stranci HiPP Hrvatska.
Na HiPP Hrvatska Facebook stranici HiPP će objaviti 6 postova (svaki drugi dan po jedan počevši od 02.07.2018.) u kojima će biti postavljeno jedno pitanje o HiPP mobilnoj aplikaciji za najmlađe. Prvih troje najbržih osvajaju dnevnu nagradu HiPP poklon paket (sastoji se od 6 HiPPiS proizvoda i 3 komada HiPP soka 3+).
Pravo sudjelovanja imaju svi građani (osim djelatnika HiPP Croatia d.o.o. i članova njihove uže obitelji) s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji napišu točan traženi podatak na odgovarajući post na Facebook stranici HiPP Hrvatska u predviđenom vremenu. Svaka osoba može osvojiti samo jednu nagradu u nagradnoj igri. Svi sudionici koji na postavljeno pitanje točno odgovore na taj post tog dana do 24:00 h idu u izvlačenje za glavne nagrade.

B. Izvlačenje nagrada

Izvlačenje nagrada je javno, a održat će 16.07.2018. u prostorijama HiPP marketinga HiPP Croatia d.o.o., XIII Podbrežje 26, Zagreb u 11:00 sati u prisustvu 3 predstavnika tvrtke HiPP Croatia d.o.o.
U izvlačenju sudjeluju sudionici sa točnim odgovorima zaprimljeni u periodu svakog dana trajanja nagradne igre kako je navedeno u članku 5 A.
Prijave zaprimljene izvan navedenih datuma, mjesta i vremena nemaju pravo sudjelovanja u nagradnoj igri.
Nagrade se izvlače putem računalne aplikacije za izvlačenje dobitnika pri čemu prvi izvučeni dobitnik ostvaruje pravo na nagradu određenu za taj dan.
Jednom izvučeni dobitnik gubi pravo sudjelovanja u daljnjem izvlačenju. Imena dobitnika bit će objavljena na www.hipp.hr dva sata nakon izvlačenja dobitnika, 16.07.2018.
U slučaju da je više nagrada nego sudionika, višak nagrada bit će prodan na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom bit će uplaćena u korist državnog proračuna u roku 8 dana od obavljenog javnog natječaja.

C. Preuzimanje nagrada

Nagrade se šalju poštom na kućnu adresu dobitnika. Priređivač snosi troškove slanja nagrada na kućnu adresu dobitnika. Ukoliko se nagrada vrati na adresu Priređivača, novo slanje nagrade ne snosi Priređivač. Sve obveze Priređivača prema dobitniku nagrade prestaju trenutkom preuzimanja nagrade od strane dobitnika.

Članak 6

Pravo sudjelovanja

Pravo sudjelovanja imaju sve fizičke osobe koje prebivaju u Republici Hrvatskoj osim zaposlenika Priređivača te članovi njihovih užih obitelji.

Članak 7

Odgovornost

Svi zahtjevi za nagradom su podložni provjeri od strane Priređivača. Zahtjevi zaprimljeni nakon datuma navedenog u Pravilima smatrat će se nevažećim.

Članak 8

Sudionici/suglasnost s pravilima

Sudionici koji sudjeluju u nagradnoj igri nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade ili u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac ili neku drugu vrstu nagrade. Sudjelujući u ovoj nagradnoj igri, sudionici prihvaćaju ova Pravila.

Članak 9

Pogrešne i neregularne prijave

Pogrešne i nepotpune prijave kao i netočni odgovori na pitanja nevažeće su i ne daju sudioniku pravo ni na kakvu nagradu.

Članak 10

Publicitet

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri, sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici nagrade, njihovi osobni podaci: ime, prvo slovo prezimena i grad mogu od strane Priređivača objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu. Isto tako, svi sudionici su suglasni da Priređivač može komunicirati s njima putem maila, SMS-a, telefonskim pozivom u periodu trajanja nagradne igre, kao i u periodu 6 mjeseci nakon završetka nagradne igre.

Članak 11

Porezi

Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze ili naknade direktno povezane s nagradama.

Članak 12

Pravila nagradne igre

Pravila nagradne igre objavljena su prije početka nagradne igre na Internet stranici www.hipp.hr, a mogu se dobiti na uvid u prostorijama Priređivača.

Članak 13

Maloljetnici

Prema Zakonu maloljetnici mogu biti dobitnici nagrada i primiti osvojenu nagradu prema zakonom propisanim uvjetima, tj. ukoliko su skrbnici maloljetnog dobitnika prihvatili nagradu umjesto maloljetnog dobitnika te ukoliko se slažu s Pravilima nagradne igre.

Članak 14

U slučaju spora

U slučaju spora između Priređivača i sudionika nagradne igre bit će nadležan Općinski sud u Zagrebu.

Članak 15

Objava dobitnika

Dobitnici u nagradnoj igri bit će objavljeni na Internet stranici https://www.hipp.hr/ dana 16.07.2018.

Članak 16

Prekid nagradne igre

Nagradna igra se može odgoditi ili prekinuti jedino u slučaju više sile te razloga izvan kontrole Priređivača.

Članak 17

Obrada podataka

Slanjem prijave u nagradnoj igri sudionici su izričito suglasni da Organizator kao voditelj zbirke osobnih podataka (Data ControllerOrganizatora), može koristiti i procesirati podatke u svrhu provođenja nagradne igre.
Organizator će čuvati osobne podatke sudionika nagradne igre slijedećih 360 dana od dana završetka nagradne igre nakon čega će podaci biti uništeni. Organizator će rukovati podacima prema standardima koje propisuje Zakon o čuvanju osobnih podataka.
Podnošenje podataka za ovu nagradnu igru je dobrovoljno. U slučaju ako sudionik smatra da je obrada baze podataka u suprotnosti sa zaštitom njegove privatnosti ili u suprotnosti sa Zakonom, može se obratiti Organizatoru ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka i zatražiti objašnjenje.
Voditelj zbirke osobnih podataka neće otkriti ili ustupiti podatke trećim osobama. Izvučeni dobitnici u nagradnoj igri izričito su suglasni da Organizator može koristiti njihovo ime i adresu (navodeći samo grad) u svezi primopredaje nagrade u člancima i reportažama bez ikakvih nadoknada u svrhu javne obavijesti o rezultatima nagradnog izvlačenja.

Sudjelovanjem u online nagradnoj igri 'HiPP mobilna aplikacija za najmlađe' ukoliko ste dobitnik jedne od nagrada, dobivate poklon paket HiPP proizvoda. Vaši podaci koristit će se samo za potrebe sudjelovanja u navedenoj nagradnoj igri te ćemo ih proslijediti našem partneru koji će Vam dostaviti paket na kućnu adresu.

Više informacija o zaštiti osobnih podataka možete pročitati na linku: zaštita privatnosti

Priređivač nagradne igre:
HiPP Croatia d.o.o.
Ulica kralja Zvonimra 1, Glina
Za ured
HiPP Croatia d.o.o.
HiPP prodaja i marketing
XIII Podbrežje
10 020 ZAGREB
Zagreb, 28.06.2018.