Razvoj govora

Ovdje ćemo Vam dati pregled jezičnog razvoja u prvih 12 mjeseci djetetova života.

Imajte na umu: djeca se razvijaju različitim intenzitetom. Ukoliko imate pitanja i dvojbi vezanih uz razvoj Vašeg djeteta, obratite se pedijatru.

Od 6. mjeseca do 1. godine

 • dijete izgovara različite slogove: ma, mu, da, di
 • formira dvostruke slogova (mama, tata)
 • razumije i sluša neke riječi i naredbe

Od 10. do 18. mjeseca

 • dijete razumije jednostavne verbalne upute i pitanja ("Gdje je tata?")
 • počinje izgovarati svoje prve riječi
 • dijete prepoznaje neke ljude, dijelove tijela i predmete

Od 1. do 2. godine

 • vokabular: 20 do 50 riječi
 • kombinacije dvije riječi
 • donekle priča, iako još nerazumljivo

od 2. do 3. godine

 • dijete postavlja pitanja
 • dijete govori u prvom licu jednine o sebi
 • dijete priča na način da ga se razumije iako još nije svladalo sve riječi
 • dijete još ne slaže potpune rečenice iako slaže 2 do 4 riječi

od 3. do 4. godine

 • Do kraja četvrte godine života, dijete bi trebalo svladati sve riječi prikladne njegovim godinama, kao i sklapati rečenice. Strani ljudi bi trebali razumijeti što dijete govori.