Objava dobitnika nagradne igre „HiPP-ov rođendanski pokon“

Zahvaljujemo svima koji su sudjelovali u nagradnoj igri „HiPP-ov rođendanski poklon''.
Pokloni su spremni i uskoro ćemo ih poslati na kućne adrese dobitnika.

Popis dobitnika

1. Marija Tomić, Viškovo
2. Martina Baša, Zagreb
3. Paola Ćosić, Rakitje
4. Ana Maria Malnar, Tršće
5. Maja Biondic Petricevic, Zadar
6. Nives Duspara Matić, Slavonski Brod
7. Nikola Baša, Kamanje
8. Dijana Čačić Komadina, Mali Lošinj
9. Marko Matić, Slavonski Brod
10. Tina Gabelica, Split

Nagradna igra ''HiPP-ov rođendanski poklon''

Kupovinom 10 HiPP HiPPiS proizvoda od 100g u bilo kojoj prodavaonici u RH u periodu od 02.05.2019. do 16.05.2019. možete osvojiti jednu od 50 nagrada, 50 x HiPP rođendanski poklon.
U nagradnu igru ulaze svi HiPP HiPPiS proizvodi mase 100g.
U nagradnu igru ne ulaze HiPP HiPPiS Smoothie i Sport proizvodi.
Potrebno je kopiju računa na kojoj je vidljiva kupnja 10 gore navedenih proizvoda u periodu od 02.05.2019. do 16.05.2019. sa svojim osobnim podacima (ime, prezime i adresa) te brojem telefona poslati na mail adresu savjetovaliste@hipp.hr ili na adresu:
HiPP Croatia d.o.o.
HiPP marketing
XIII Podbrežje 26
10020 Zagreb
(za nagradnu igru ''HiPP-ov rođendanski poklon'')

''HiPP-ov rođendanski poklon''


Da bi rođendansko slavlje Vašeg djeteta bilo što zabavnije , osigurali smo za Vas 50 nagrada. Svaka nagrada sastoji se od 8 HiPP HiPPiS proizvoda, 8 HiPP rođendanskih čaša, 8 HiPP rođendanskih tanjurića, 8 HiPP rođendanskih salveta te 8 HiPP rođendanskih pozivnica.

Pravila nagradne igre ''HiPP-ov rođendanski poklon''

Na temelju članka 69. stavka 10. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine 87/2009) t) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine broj 8/10), Ministarstvo finacija Republike Hrvatske, Porezna uprava, izdala je suglasnost (Klasa: UP/I-460-02/19-01/243; Ur. Broj: 513-07-21-01-19-2) na pravila nagradne igre pod nazivom ''HiPP-ov rođendanski poklon'' u organizaciji firme HiPP Croatia d.o.o., Ulica kralja Zvonimira 1, Glina; za Ured prodaje i marketinga sa sjedištem u Zagrebu, XIII Podbrežje 26, Zagreb (OIB:66708005629):

PRAVILA NAGRADNE IGRE "HiPP-ov rođendanski poklon''

Članak 1
Priređivač

Nagradnu igru pod nazivom "HiPP-ov rođendanski poklon'' organizira i provodi Priređivač: HiPP Croatia d.o.o., Ulica kralja Zvonimira 1, Glina; za Ured prodaje i marketinga sa sjedištem u Zagrebu, XIII Podbrežje 26, Zagreb, OIB 66708005629 (u daljnjem tekstu: Priređivač)

Članak 2
Trajanje i svrha nagradne igre
 

Svrha nagradne igre "HiPP-ov rođendanski poklon'' je promocija HiPP HiPPiS proizvoda 100g. 
Nagradna igra traje od 02.05.2019. godine do 16.05.2019. godine. 

Članak 3
Područje organiziranja i provođenja nagradne igre
 

Nagradna igra odnosi se na sve trgovine u Republici Hrvatskoj koje prodaju HiPP proizvode.

Članak 4
Fond nagrada
 

Fond nagrada sastoji se od 50 pojedinačnih nagrada: HiPP rođendanski poklon koji sadrži: HiPP HiPPiS proizvodi 8 kom, HiPP rođendanske čaše 8 kom, HiPP rođendanski tanjurići 8 kom, HiPP rođendanske salvete 8 kom, HiPP rođendanske pozivnice 8 kom – pojedinačna vrijednost nagrade 135,00 kn.
Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 6750,00 kuna i na tu će vrijednost priređivač nagradne igre uplatiti 5% u korist Hrvatskog Crvenog križa.

Članak 5 
Mehanika nagradne igre

A.      Način sudjelovanja

Pravo sudjelovanja  u nagradnoj igri pod nazivom "HiPP-ov rođendanski poklon'' imaju svi građani Republike Hrvatske, koji u bilo kojoj trgovini u Republici Hrvatskoj u periodu od 02.05.2019. do 16.05.2019. godine kupe 10 HiPP HiPPiS proizvoda 100 g.
Potrebno je kupiti 10 HiPP HiPPiS proizvoda u periodu od 02.05.2019. do 16.05.2019. godine te kopije računa zajedno sa osobnim podacima te brojem telefona poslati na adresu: HiPP Croatia d.o.o.; Hipp marketing, XIII. Podbrežje 26, 10020 Zagreb ili na mail adresu savjetovaliste@hipp.hr najkasnije do 23.05.2019. Na kovertu ili mail potrebno je napisati 'Za nagradnu igru HiPP-ov rođendanski poklon'.

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri nemaju djelatnici HiPP Croatia d.o.o. i članovi njihove uže obitelji. Svaka osoba može osvojiti samo jednu nagradu u nagradnoj igri.

B.      Izvlačenje nagrada

Izvlačenje nagrada je javno, a održat će se 27.05.2019. u prostorijama HiPP marketinga HiPP Croatia d.o.o., XIII Podbrežje 26, Zagreb u 11:00 sati u prisustvu 3 predstavnika tvrtke HiPP Croatia d.o.o.
U izvlačenju sudjeluju sudionici koji su kopiju računa na kojemu je vidljiva kupnja 10 HiPP HiPPiS proizvoda 100 g poslali u navedenom periodu i na navedeni način.
Prijave zaprimljene izvan navedenih datuma, mjesta i vremena nemaju pravo sudjelovanja u nagradnoj igri.
Jednom izvučeni dobitnik gubi pravo sudjelovanja u daljnjem izvlačenju.
Imena dobitnika bit će objavljena na www.hipp.hr/novosti/novosti/ 28.05.2019. u 12:00 sati.
U slučaju da je više nagrada nego sudionika, višak nagrada bit će prodan na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom bit će uplaćena u korist državnog proračuna u roku 8 dana od obavljenog javnog natječaja.

C.      Preuzimanje nagrada  

Nagrade se šalju na kućne adrese dobitnika ili se mogu preuzeti u dogovoru sa Priređivačem u prostorijama Priređivača.
Priređivač ne snosi putne troškove niti druge troškove povezane s podizanjem nagrada.
Sve obveze Priređivača prema dobitniku nagrade prestaju trenutkom preuzimanja nagrade od strane dobitnika.

Članak 6
Pravo sudjelovanja 

Pravo sudjelovanja imaju sve fizičke osobe koje prebivaju u Republici Hrvatskoj osim zaposlenika Priređivača te članovi njihovih užih obitelji.

Članak 7
Odgovornost 

Svi zahtjevi za nagradom su podložni provjeri od strane Priređivača. Zahtjevi zaprimljeni nakon datuma navedenog u Pravilima smatrat će se nevažećim.

Članak 8
Sudionici/suglasnost s pravilima 

Sudionici koji sudjeluju u nagradnoj igri nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade ili u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac ili neku drugu vrstu nagrade. Sudjelujući u ovoj nagradnoj igri, sudionici prihvaćaju ova Pravila.

Članak 9
Pogrešne i neregularne prijave

Pogrešne i nepotpune prijave nevažeće su i ne daju sudioniku pravo ni na kakvu nagradu.

Članak 10
Publicitet
 

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri, sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici nagrade, njihovi osobni podaci: ime i prezime, adresa, slika, telefonski broj, sl. mogu od strane Priređivača objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu. Isto tako, svi sudionici su suglasni da Priređivač može komunicirati s njima putem maila, SMS-a, telefonskim pozivom u periodu trajanja nagradne igre, kao i u periodu 6 mjeseci nakon završetka nagradne igre.

Članak 11
Porezi

Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze ili naknade direktno povezane s nagradama.

Članak 12
Pravila nagradne igre

Pravila nagradne igre bit će objavljena prije početka nagradne igre na Internet stranici www.hipp.hr/novosti/novosti/, a mogu se dobiti na uvid u prostorijama Priređivača.

Članak 13
Maloljetnici

Prema Zakonu maloljetnici mogu biti dobitnici nagrada i primiti osvojenu nagradu prema zakonom propisanim uvjetima, tj. ukoliko su skrbnici maloljetnog dobitnika prihvatili nagradu umjesto maloljetnog dobitnika te ukoliko se slažu s Pravilima nagradne igre.

Članak 14
U slučaju spora

U slučaju spora između Priređivača i sudionika nagradne igre bit će nadležan Općinski sud u Zagrebu.

Članak 15
Objava dobitnika

Dobitnici u nagradnoj igri bit će objavljeni na Internet stranici https:// www.hipp.hr/novosti/novosti / dana 28.05.2019.

Članak 16
Prekid nagradne igre

Nagradna igra se može odgoditi ili prekinuti jedino u slučaju više sile te razloga izvan kontrole Priređivača.

Članak 17
Obrada podataka

Slanjem prijave u nagradnoj igri sudionici su izričito suglasni da Organizator kao voditelj zbirke osobnih podataka (Data ControllerOrganizatora), može koristiti i procesirati podatke u svrhu provođenja nagradne igre.
Organizator će čuvati osobne podatke sudionika nagradne igre slijedećih 120 dana od dana završetka nagradne igre nakon čega će podaci biti uništeni. Organizator će rukovati podacima prema standardima koje propisuje Zakon o čuvanju osobnih podataka. 
Podnošenje podataka za ovu nagradnu igru je dobrovoljno. U slučaju ako sudionik smatra da je obrada baze podataka u suprotnosti sa zaštitom njegove privatnosti ili u suprotnosti sa Zakonom, može se obratiti Organizatoru ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka i zatražiti objašnjenje.
Voditelj zbirke osobnih podataka neće otkriti ili ustupiti podatke trećim osobama. Izvučeni dobitnici u nagradnoj igri izričito su suglasni da Organizator može koristiti njihovo ime, prezime i adresu (navodeći samo grad) u svezi primopredaje nagrade u člancima i reportažama bez ikakvih nadoknada u svrhu javne obavijesti o rezultatima nagradnog izvlačenja.

Priređivač nagradne igre:
HiPP Croatia d.o.o.
Ulica kralja Zvonimra 1, Glina
Za ured
HiPP Croatia d.o.o.
HiPP prodaja i marketing
XIII Podbrežje 26 
10 020 ZAGREB