Najčešća pitanja u vezi mliječnih formula

Dojenje

Kada i koliko često moje dijete smije piti?

Mliječne formule

Kada prelazimo sa početne na prijelaznu mliječnu formulu?

Potrebna količina mliječne formule

Mora li dijete popiti sve iz bočice?

Bočica i priprema mliječne formule

Koliko topla mora biti voda za miješanje mliječne formule?

Higijena

Bočice i dudice se moraju nakon svakog korištenja dobro oprati.

Specijalne mliječne formule

Ovdje HiPP odgovara na najčešća pitanja vezana uz specijalne mliječne formule.

HiPP Eco-Comfort-Pakiranje®

S HiPP Eco-Comfort-Pakiranjem® priprema je sada još jednostavnija!