Zaštita klime ima posebno značenje za nas- vraćamo prirodi više nego što uzimamo.

HiPP, kao najveći svjetski prerađivač sirovina iz ekološkog uzgoja, oduvijek djeluje u zaštiti klime. Čak i kad klimatske promjene još nisu bile prepoznate kao najveći izazov našeg doba, HiPP je djelovao u zaštiti klime. U proteklim desetljećima tvrtka je postigla puno, prelazeći na obnovljive izvore energije, opsežnim mjerenjem učinkovitosti te uštedama materijala u ambalaži. To je omogućilo smanjenje emisije CO2 u svim HiPP-ovim tvornicama. Tvrtka slijedi stroge zahtjeve Europskog sustava upravljanja okolišem EMAS (Sustav ekološkog upravljanja i revizije) od 1995. godine i iz godine u godinu poboljšava svoju ekološku ravnotežu. 

Daleko od prometnica i industrije, Glina čini savršeno mjesto za ravnotežu između proizvodnje dječje hrane i neprestanih poboljšanja u zaštiti okoliša. 

HiPP tvornica u Glini proizvodi gotove mliječne i žitne kašice za cijeli svijet. 

Korištenjem visokokvalitetnih sirovina, kontroliranjem svake faze procesa, kontinuiranom edukacijom ljudskih resursa te nadogradnjom sustava, tvrtka pruža put do sigurnih proizvoda i zadovoljnih potrošača. Izvozimo više od 99,6% naših proizvoda u gotovo 50 zemalja i imamo preko 170 proizvoda. U Glini koristimo ekološki prihvatljivu opskrbu energijom, električna energija je „zelena“ i dolazi 100 posto iz obnovljivih izvora energije iz domaćih hidroelektrana i vjetroelektrana. Iako još uvijek za postupak proizvodnje sušenja na valjku koristimo fosilni prirodni plin, stalno smanjujemo upotrebu prirodnih resursa. Koristimo pelete, sunčevu energiju, a proizvodnja u Glini od 2016. godine CO₂ je neutralna.

HiPP Hrvatska kao dio HiPP Grupe slijedi Opći kodeks korporativne strategije, Etički kodeks, kao i Etički kodeks Hrvatske gospodarske komore, politiku zaštite okoliša i druge standarde kvalitete i sigurnosti hrane, te GMP. Održivost je načelo HiPP-a. Određuje poduzetničko razmišljanje i djelovanje dionika, menadžera i zaposlenika. U skladu s tim, HiPP brine da se ekološki, socijalni i ekonomski aspekti usklade na najbolji mogući način (npr. UNGlobal Compact). Društvenu odgovornost shvaćamo ozbiljno. Kao tvrtka osiguravamo pozitivan razvoj zajednice. 

Naš je cilj umanjiti negativne utjecaje naših operativnih procesa na okoliš.
Najveći utjecaj na okoliš nastavlja se kroz životni ciklus sirovina i ambalaže. To je izraženo kroz ekološku i klimatsku ravnotežu na ambalaži proizvoda.

Sirovine
Trenutno koristimo više od 55 organskih sirovina. Naši dobavljači imaju stroge smjernice kako bi zadovoljili vrlo visoke standarde za proizvodnju dječje hrane HiPP kvalitete. Prije upotrebe u proizvodnom procesu sirovine se ispituju na više od 800 onečišćivača. Ovakav način rada osigurava maksimalnu razinu kvalitete za proizvodnju dječje hrane. Cilj nam je kontinuirano povećavati udio organskih sirovina u odnosu na konvencionalne. 

Pakovni materijal
Naš primarni pakovni material su: fleksibilna folija i kartonska kutija. Trenutno je u razvoju folija koja će biti prikladna za recikliranje. Kartonska kutija je od recikliranog kartona.  

Energija
Od 2011. naš glavni energent za proizvodnju na valjku i grijanje je ukapljeni naftni plin. Za grijanje naše upravne zgrade s uredima koristimo drvene pelete. Naša električna energija dolazi 100% iz obnovljivih izvora energije iz domaćih hidroelektrana i vjetroelektrana – “zelena” električna energija. Cilj nam je smanjiti upotrebu fosilnih goriva i povećati upotrebu obnovljivih izvora energije. 

Voda
Izvor pitke vode treba što je više moguće očuvati i smanjiti potrošnju. HiPP Hrvatska koristi samo pitku vodu iz gradskog vodovoda. Uspostavljeno je praćenje potrošnje i kakvoće vode.

Otpadne vode
Imamo tri vrste otpadnih voda - tehnološku, sanitarnu i oborinsku. Prethodno pročišćene otpadne vode ispuštaju se u gradsku kanalizaciju. Redovito provedena i dokumentirana mjerenja udovoljavaju graničnim vrijednostima. 

Otpad
Proizvodni otpad uglavnom se odnosi na ambalažni materijal, odvaja se i predaje se na zbrinjavanje ugovornoj tvrtki, koja je dio grupe koja za nas proizvodi ambalažni materijal. Na taj način dio smo kružne ekonomije (naše nove kutije proizvode se/recikliraju iz vlastitog otpadnog papira). Najveći prioritet je što učinkovitija upotreba sirovina kako bi količina otpada bila što manja.

Emisije
HiPP neprestano radi na obnovljivim izvorima energije i mogućnostima za uštedu fosilnih goriva. Emisije CO₂ još nisu izbjegnute, ali su neutralizirane zbog projekata zaštite klime. Optimalno podešavanje parnih kotlova osigurat će u budućnosti najbolju moguću energetsku učinkovitost i smanjenje emisija. Zakonska regulativa u HiPP-u obuhvaća poznavanje važećih zakonskih odredbi i trajnu usklađenost, što je dio svakodnevnog poslovanja. Sveobuhvatan sustav edukacija osigurava da se znanje prenosi na sva potrebna radna mjesta u tvrtki.