Adekvatan unos hranjivih tvari kod male djece

HiPP COMBIOTIK® Kinder mlijeko prilagođeno je posebnim prehrambenim potrebama male djece – na vrlo jednostavan način možete poboljšati unos hranjivih tvari svome djetetu. Prema najnovijim istraživanjima više od pola djece u Njemačkoj ima nedostatak vitamina D. Razina vitamina D i udio djece koja imaju nedostatak vitamina D ovisi o godišnjem dobu. Nedavna studija je pokazala da je dovoljna količina vitamina D (≥20 ng/ml) dosegnuta samo tijekom ljetnih mjeseci, te djeca imaju nedostatak vitamina D u ostatku godine.

Pad razine vitamina D nakon ljeta posljedica je nedovoljne izloženosti suncu. Naime, 90% vitamina D proizvede se u koži, a iz hrane se dobije samo 5 – 10%. Ako je naše izlaganje suncu nedovoljno, tada je i proizvodnja vitamin D nedovoljna.

Studija koju su proveli Hower i suradnici 2013. godine pokazala je da bi se smanjenje razine vitamina D kod male djece zimi, moglo spriječiti s HiPP COMBIOTIK® 2+ Kinder mlijekom. Razina vitamin D mogla bi se čak i povećati tijekom zimskih mjeseci. Konzumno kravlje mlijeko s niskim postotkom masti, s kojim je rađena usporedba ima nizak sadržaj vitamina D.