Što učiniti da dijete zavoli povrće?

Preferencija prema određenim namirnicama razvija se u najranijem djetinjstvu, na samom početku dohrane. Početak dohrane ključan je period za razvoj preferencije, jer dojenčad tada isprobava okuse, te su spremni prihvatiti nove namirnice i ubrzo ih zavoljeti.

Ukoliko dohrana počne sa voćem, koje je slatkog okusa jer sadrži prirodne šećere, dojenče će teže prihvatiti okus povrća nakon toga. Posljednja istraživanja pozivaju da dohrana počne sa povrćem i da se povrće daje kontinuirano prvih nekoliko tjedana. Princip „prvo povrće, raznoliko i učestalo“ osigurat će da dijete zavoli povrće i da preferencija prema povrću traje cijeli život.

Time će majka osigurati svom djetetu kvalitetan, zdrav život.