Objava dobitnika nagradne igre ''HiPP Babysanft njega – nježnije nego ikad prije''

Zahvaljujemo svima koji su sudjelovali u nagradnoj igri ''HiPP Babysanft njega – nježnije nego ikad prije''.

26. siječnja 2023. metodom slučajnog odabira izabrali smo 10 dobitnika HiPP podloge za igru.
Pokloni su spremni i uskoro ćemo ih poslati na kućne adrese dobitnika.

Popis dobitnika

1. Renata Adžaga, Rijeka
2. Mateja Tomić, Mrkopolj
3. Mateja Milinković, Zagreb
4. Maja Kelek, Sv. Petar Orehovec
5. Sara Arić Mikolčević, Nova Gradiška
6. Nikolina Palikuća, Vrbovec
7. Meri Zafron, Šibenik
8. Adriana Jedrejčić, Galižana
9. Mirela Vrkljan, Zagreb
10. Kristina Čeh Bažon, Cerovlje

Čestitamo dobitnicima!

Nagradna igra ''HiPP Babysanft – nježnije nego ikad prije''


Za kupovinu HiPP Babysanft proizvoda u iznosu od 150 kn/19,90€, u periodu od 10.12.2022. do 15.01.2023. u bilo kojoj prodavaonici u RH, SVATKO dobiva HiPP Babysanft Natural vlažne maramice 3x48 i ulazi u izvlačenje za 10 glavnih nagrada - HiPP podloga za igru.

HiPP podloga za igru!HiPP podloga za igru prostrana je podloga za igranje i puzanje. Vrlo je mekana i udobna za igru, a može se koristiti i kao pokrivač za vašeg mališana. 
Napravljena je od visokokvalitetnog pamučnog materijala koji omogućuje vašem djetetu maksimalno uživanje i udobnost.

Kako sudjelovati?

Potrebno je kopiju računa (na kojoj je vidljiva kupnja HiPP Babysanft proizvoda u iznosu 150 kn/19,90€, broj računa, trgovina i datum) sa svojim osobnim podacima te brojem telefona poslati na adresu: HiPP Croatia d.o.o.; Hipp marketing, XIII Podbrežje 26, 10020 Zagreb ili na mail adresu: info@hipp.hr uz napomenu ''HiPP Babysanft nagradna igra''.

U nagradnu igru ulazi sva HiPP Babysanft kozmetika (proizvodi za kupanje, pranje i njegu te vlažne maramice), a ne ulaze HiPP pelene. Nagradna igra se odnosi na sve prodavaonice u RH. 

Sve prijave za nagradnu igru primamo do 22.01.2023. do ponoći. 

Dobitnici nagradne igre bit će objavljeni 26.01.2023. na web stranici www.hipp.hr/novosti/novosti/

Više detalja možete naći u Pravilima nagradne igre.

Pravila nagradne igre ''HiPP Babysanft njega – nježnije nego ikad prije''

Na temelju članka 69. stavak 5. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine, br. 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14 i 114/22) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine, br. 08/10) Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Porezna uprava, izdala je suglasnost (Klasa: UP/I-460-02/22-01/553; Ur. Broj: 513-07-21-01-22-2) na pravila nagradne igre pod nazivom HiPP Babysanft njega – nježnije nego ikad prije u organizaciji firme  HiPP Croatia d.o.o., Ulica kralja Zvonimira 1, Glina; za Ured prodaje i marketinga sa sjedištem u Zagrebu, XIII Podbrežje 26, Zagreb (OIB:66708005629).:

PRAVILA NAGRADNE IGRE "HiPP Babysanft njega – nježnije nego ikad prije''

Članak 1

Priređivač

Nagradnu igru pod nazivom "HiPP Babysanft njega  – nježnije nego ikad prije'' organizira i provodi Priređivač: HiPP Croatia d.o.o., Ulica kralja Zvonimira 1, Glina; za Ured prodaje i marketinga sa sjedištem u Zagrebu, XIII Podbrežje 26, Zagreb, OIB 66708005629 (u daljnjem tekstu: Priređivač) 

Članak 2

Trajanje i svrha nagradne igre

Svrha nagradne igre "HiPP Babysanft njega – nježnije nego ikad prije'' je promocija HiPP Babysanft proizvoda.

Nagradna igra traje od 10.12.2022. godine do 15.01.2023. godine i odnosi se na sve prodavaonice u RH .

Članak 3

Područje organiziranja i provođenja nagradne igre

Nagradna igra se organizira i provodi u svim prodavaonicama na cjelokupnom području Republike Hrvatske.

Članak 4

Fond nagrada

Fond nagrada sastoji se od 10 pojedinačnih nagrada: 

10 x HiPP podloga za igru – pojedinačna vrijednost nagrade 400,00 kn/53,09 € 

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 4000,00 kuna/530,93 € i na tu će vrijednost priređivač nagradne igre uplatiti 5% u korist Hrvatskog Crvenog križa. 

Članak 5

Mehanika nagradne igre

A.      Način sudjelovanja 

Nagradna igra "HiPP Babysanft njega – nježnije nego ikad prije'' traje od 10.12.2022. do 15.01.2023. godine i odnosi se na sve prodavaonice u RH.

Pravo sudjelovanja  u nagradnoj igri pod nazivom "HiPP Babysanft njega – nježnije nego ikad prije'' imaju svi građani Republike Hrvatske, koji u navedenim prodavaonicama u Republici Hrvatskoj, u navedenom razdoblju kupe HiPP Babysanft proizvode u vrijednosti 150,00 kn/19,90 €.

U nagradnu igru ulazi sva HiPP Babysanft kozmetika (proizvodi za kupanje, pranje i njegu te vlažne maramice).

U nagradnu igru ne ulaze HiPP pelene.

Potrebno je kopiju računa na kojoj je vidljiva kupnja gore navedenih proizvoda u vrijednosti 150,00 kn/19,90 € sa svojim osobnim podacima te brojem telefona poslati na adresu: HiPP Croatia d.o.o.; Hipp marketing, XIII Podbrežje 26, 10020 Zagreb ili na mail adresu: info@hipp.hr

U svrhu promocije HiPP Babysanft proizvoda, svatko tko pošalje kopiju računa na kojemu je vidljiva kupnja navedenih HiPP proizvoda u vrijednosti 150,00 kn/19,90 € dobit će utješnu nagradu na kućnu adresu: HiPP Babysanft Natural vlažne maramice 3x48 kom.

Svi sudionici idu u izvlačenje za glavne nagrade, 10 x HiPP podloga za igru. 

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri nemaju djelatnici HiPP Croatia d.o.o. i članovi njihove uže obitelji. Svaka osoba može osvojiti samo jednu glavnu nagradu u nagradnoj igri, a sudjelovati može i više puta. 

B.      Izvlačenje nagrada 

Izvlačenje nagrada je javno, a održat će 26.01.2023. u prostorijama HiPP marketinga HiPP Croatia d.o.o., XIII Podbrežje 26, Zagreb u 13:00 sati u prisustvu 3 predstavnika tvrtke HiPP Croatia d.o.o. 

Svi zaprimljeni osobni podaci sudionika nagradne igre kao i kopije računa, zaprimljeni putem navedene službene e-mail adrese info@hipp.hr ili poštom, spremaju se u jedinstvenu bazu podataka i sudjeluju u izvlačenju nagrada. U izvlačenju sudjeluju uspješne prijave zaprimljene u periodu od 10.12.2022. u 08:00h do 22.01.2023. do ponoći.

Svaki sudionik koji u navedenom periodu pošalje kopiju računa na kojemu je vidljiva kupnja HiPP Babysanft proizvoda u iznosu od 150,00 kn/19,90 € bit će upisan u jedinstvenu bazu i bit će mu dodijeljen redni broj.  

Prijave zaprimljene izvan navedenih datuma, mjesta i vremena nemaju pravo sudjelovanja u nagradnoj igri. 

Nagrade se izvlače putem računalne aplikacije za izvlačenje dobitnika pri čemu izvučeni dobitnik ostvaruje pravo na nagradu.

Jednom izvučeni dobitnik gubi pravo sudjelovanja u daljnjem izvlačenju. 

Imena dobitnika bit će objavljena na www.hipp.hr 27.01.2023. u 12:00 sati.

U slučaju da je više nagrada nego sudionika, višak nagrada bit će prodan na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom bit će uplaćena u korist državnog proračuna u roku 8 dana od obavljenog javnog natječaja.

C.      Preuzimanje nagrada 

Nagrade se šalju na kućne adrese dobitnika ili u dogovoru sa Priređivačem u prostorijama Priređivača. 

Priređivač ne snosi putne troškove niti druge troškove povezane s podizanjem nagrada. 

Sve obveze Priređivača prema dobitniku nagrade prestaju trenutkom preuzimanja nagrade od strane dobitnika. 

Članak 6

Pravo sudjelovanja

Pravo sudjelovanja imaju sve fizičke osobe koje prebivaju u Republici Hrvatskoj osim zaposlenika Priređivača te članovi njihovih užih obitelji. 

Članak 7

Odgovornost

Svi zahtjevi za nagradom su podložni provjeri od strane Priređivača. Zahtjevi zaprimljeni nakon datuma navedenog u Pravilima smatrat će se nevažećim. 

Članak 8

Sudionici/suglasnost s pravilima

Sudionici koji sudjeluju u nagradnoj igri nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade ili u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac ili neku drugu vrstu nagrade. Sudjelujući u ovoj nagradnoj igri, sudionici prihvaćaju ova Pravila. 

Članak 9

Pogrešne i neregularne prijave

Pogrešne i nepotpune prijave nevažeće su i ne daju sudioniku pravo ni na kakvu nagradu. 

Članak 10

Publicitet

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri, sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici nagrade, njihovi osobni podaci: ime, adresa, slika, telefonski broj, sl. mogu od strane Priređivača objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu. Isto tako, svi sudionici su suglasni da Priređivač može komunicirati s njima putem maila, SMS-a, telefonskim pozivom u periodu trajanja nagradne igre, kao i u periodu 6 mjeseci nakon završetka nagradne igre. 

Članak 11

Porezi

Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze ili naknade direktno povezane s nagradama. 


Članak 12

Pravila nagradne igre

Pravila nagradne igre bit će objavljena prije početka nagradne igre na Internet stranici www.hipp.hr, a mogu se dobiti na uvid u prostorijama Priređivača. 

Članak 13

Maloljetnici

Prema Zakonu maloljetnici mogu biti dobitnici nagrada i primiti osvojenu nagradu prema zakonom propisanim uvjetima, tj. ukoliko su skrbnici maloljetnog dobitnika prihvatili nagradu umjesto maloljetnog dobitnika te ukoliko se slažu s Pravilima nagradne igre. 

Članak 14

U slučaju spora

U slučaju spora između Priređivača i sudionika nagradne igre bit će nadležan Općinski sud u Zagrebu. 

Članak 15

Objava dobitnika

Dobitnici u nagradnoj igri bit će objavljeni na Internet stranici https:// www.hipp.hr/ dana 27.01.2023. 

Članak 16

Prekid nagradne igre

Nagradna igra se može odgoditi ili prekinuti jedino u slučaju više sile te razloga izvan kontrole Priređivača. 


Članak 17

Obrada podataka

Slanjem prijave u nagradnoj igri sudionici su izričito suglasni da Organizator kao voditelj zbirke osobnih podataka (Data ControllerOrganizatora), može koristiti i procesirati podatke u svrhu provođenja nagradne igre. 

Organizator će čuvati osobne podatke sudionika nagradne igre slijedećih 120 dana od dana završetka nagradne igre nakon čega će podaci biti uništeni. Organizator će rukovati podacima prema standardima koje propisuje Zakon o čuvanju osobnih podataka. 

Podnošenje podataka za ovu nagradnu igru je dobrovoljno. U slučaju ako sudionik smatra da je obrada baze podataka u suprotnosti sa zaštitom njegove privatnosti ili u suprotnosti sa Zakonom, može se obratiti Organizatoru ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka i zatražiti objašnjenje. 

Voditelj zbirke osobnih podataka neće otkriti ili ustupiti podatke trećim osobama. Izvučeni dobitnici u nagradnoj igri izričito su suglasni da Organizator može koristiti njihovo ime i adresu (navodeći samo grad) u svezi primopredaje nagrade u člancima i reportažama bez ikakvih nadoknada u svrhu javne obavijesti o rezultatima nagradnog izvlačenja. 

Priređivač nagradne igre:       
HiPP Croatia d.o.o.
Ulica kralja Zvonimra 1, Glina
Za ured
HiPP Croatia d.o.o.
HiPP prodaja i marketing
XIII Podbrežje
10 020 ZAGREB
Kontakt osoba: Andreja Pintar
tel. 01/6593 787
fax. 01/6593 798
Zagreb, 01.12.2022.