Održiva pakiranja u HiPP-u

Obrada otpada - što se zapravo događa s našim otpadom?

Otpad je pogrešno odložen materijal koji se može reciklirati. Preostali otpad uglavnom se spaljuje i time reciklira na najbolji mogući način.
Materijale koji se mogu reciklirati potrebno je odvajati kako bi se mogli reciklirati. Dobivena sirovina koristi se, na primjer, za proizvodnju vreća za smeće, teglica za cvijeće i košarica. U idealnom slučaju koristi se za proizvodnju nove ambalaže. Što bolje potrošači odvoje različite dijelove pakiranja (npr. uklonite aluminijski poklopac sa čašice od jogurta), to se bolje može reciklirati.

Što je mogućnost recikliranja i zašto je važna?

Što više materijala je moguće ponovo upotrijebiti, veća je mogućnost recikliranja. Mogućnost recikliranja mora biti velika za proizvodnju recikliranog materijala što je izvrstan temelj za dobro upravljanje recikliranjem.

U prosjeku, 90% pakirne ambalaže HiPP Babysanft proizvoda se može reciklirati.

Zašto ne postižemo 100% mogućnosti recikliranja naše ambalaže?

Neki dijelovi ambalaže poput tiskarskih boja i ljepila remete postupak recikliranja. 100% mogućnost recikliranja također je nemoguća zbog nekih potrebnih složenih materijala. Samo prozirna i neispisana ambalaža može se 100% reciklirati. Takva ambalaža ne može jamčiti potrebnu zaštitu od svjetlosti za osjetljivi sadržaj. Stoga naša HiPP ambalaža ima mogućnost recikliranja onoliko koliko to dopušta postupak proizvodnje i odgovarajući proizvod za njegu. HiPP Babysanft ulje, na primjer, ima mogućnost recikliranja od 99%.

Što je reciklat? Odakle dolazi i gdje se može koristiti?

Najpoznatiji reciklat je vjerojatno reciklirani papir. U osnovi, reciklat je rezultat postupka recikliranja. Međutim, reciklirana plastika ne postiže "čistoću" potrebnu za pakiranje dječje hrane.

Sa staklom i aluminijem je situacija drugačija: ti se reciklati mogu koristiti za pakiranje dječje hrane, jer se tijekom obrade zagrijavaju do izuzetno visokih temperatura, čime se uklanjaju sve nečistoće.

Zašto trenutno ne koristimo plastični reciklat za izradu nove ambalaže?

Reciklirano staklo već koristimo kao kontaktni materijal (ambalažu) za staklenke dječje hrane. HiPP pridaje veliku važnost kvaliteti i sigurnosti ambalaže i materijala za pakiranje. Zato što su nam dobrobit i sigurnost beba i djece glavni prioriteti.

S obzirom da trenutne, najnovije tehnologije sortiranja, usitnjavanja i pranja otpadne plastike ne pružaju dovoljno visoku kvalitetu materijala, upotreba reciklirane plastike u pakiranju dječje hrane za nas nije opcija.

Gotovi reciklati mogu biti dobri koliko i izvor iz kojeg su napravljeni. Trenutno prikupljanjem otpadne plastike ne možemo odvajati prehrambenu ambalažu i ambalažu za lijekove, deterdžente, motorno ulje itd.. Što znači da se plastika ne razdvaja prema podrijetlu ili čistoći, već samo prema vrsti plastike. 

Međutim, kontinuirano ispitujemo iskoristivost reciklirane plastike za pakiranje naših HiPP Babysanft proizvoda.

Zašto je reciklirani materijal u redu za transportne kutije?

U HiPP-u koristimo reciklirani materijal za transportne kutije jer one nisu u izravnom kontaktu sa sadržajem proizvoda. Na primjer, u našem HiPP Babysanft asortimanu, 
sve su transportne kutije izrađene od najmanje 80% otpadnog papira (recikliranog materijala).