Zaštita okoliša

Našu potporu za zaštitu okoliša i naše održive aktivnosti dokumentirane su u brojkama.

Ekološka bilanca ulaz

HiPP je najveći prerađivač organsko-bioloških sirovina u svijetu. Našom ekološkom poljoprivredom štitimo tlo i podzemne vode.

Više