HiPP politika zaštite okoliša
HiPP se odnosi s poštovanjem prema ljudima i
prirodi duž cijelog lanca vrijednosti

 1. Dajemo doprinos ciljevima održivog razvoja koje su postavili Ujedinjeni narodi u svim odjelima i na svim mjestima.

 2. Kontinuirano pratimo, dokumentiramo i ocjenjujemo aspekte održivosti postojećih i novih aktivnosti, procesa, proizvoda i postupaka.
  Iz toga razvijamo ciljeve i mjere koje redovito pregledavamo i prilagođavamo potrebi.

 3. Važne su nam ekološki prihvatljive tehnologije i ponašanje.

 4. Prioritet nam je zaštita resursa.

 5. Sve korištene, utrošene i prerađene sirovine i materijale u tvrtki odabiremo imajući na umu održivost.

 6. Izbjegavanjem, smanjenjem i nadomještanjem emisija duž cijelog lanca vrijednosti dajemo svoj doprinos zaštiti klime.

 7. Sve zaposlenike potičemo dijelogom, informacijama i raznim ponudama tako da doprinoseodrživom razvoju tvrtke. 

 8. Također održavamo dijalog s ključnim dionicima izvan tvrtke (potrošačima, proizvođačima, kupcima i drugima). Razmjenu informacija koristimo kao poticaj održivom razvoju i za naše poduzetničke aktivnosti.

 9. "Vodeći principi o poslovanju i ljudskim pravima" koje su objavili Ujedinjeni narodi služe nam kao orjentacija.

 10. Pridržavamo se svih važećih zakona, propisa i internih pravila važnih za tvrtku. Uz to, neprestano radimo na kontinuiranom poboljšanju na područjima zaštite na radu, zaštite okoliša i zaštite zdravlja, koje je što je moguće više od zakonskih zahtjeva.