HiPP je prva tvrtka u registru EMAS u Hrvatskoj

EMAS kao certifkat predstavlja dobrovoljni instrument zaštite okoliša i jamči da certifcirana organizacija ima višu razinu odgovornosti prema okolišu.

EMAS (eng. Eco-Management and Audit Scheme) je dobrovoljni certifkacijski sustav namijenjen javnim i privatnim organizacijama koje žele procijeniti i ekološki unaprijediti svoju djelatnost kroz ocjenjivanje, izvješćivanje i poboljšanje okolišnih pokazatelja.

Kome je EMAS namijenjen?

EMAS je namijenjen certifciranju organizacija, odnosno, djelatnosti.

Registracijom u EMAS organizacija pristaje primijeniti više standarde zaštite okoliša nego što je propisano zakonom, postojano kontrolirati štetan utjecaj svoje djelatnosti na okoliš te o tome pružiti relevantne informacije javnosti i svim zainteresiranim stranama.

EMAS organizacijama jamči neovisnu i znanstveno utemeljenu procjenu (verifkaciju i potvrdu) validaciju sustava ekološkog upravljanja.

Koja je povezanost norme ISO 14001 i EMAS-a?

EMAS je svojevrsna nadogradnja međunarodne norme - sustava upravljanja okolišem ISO 14001. Osnovni tehnički zahtjevi za certifciranje određeni su odjeljkom 4. norme HRN EN ISO 14001. Organizacijama koje su već certifcirane prema ISO 14001 normi bitno je olakšana registracija u EMAS, pod uvjetom da udovolje pojedinim specifčnim zahtjevima sustava EMAS.

ISO 14001 je certifkat koji posjeduje veći broj tvrtki koje brinu o okolišu i ponašaju se odgovorno. HiPP Croatia se re-certifcira prema ISO 14001 od 2009. godine, a sada smo odlučili napraviti još jedan korak naprijed i certifcirati se prema EMAS-u.

Kako je tekao put HiPP-a do registracije u EMAS?

Od ideje do realizacije prošle su gotovo tri godine. Bilo je potrebno proći kroz sljedeće korake:

• Provesti unutarnji okolišni pregled - prilikom kojeg se uzimaju u obzir svi značajni utjecaji na okoliš u aktivnostima koje se provode
• Uspostaviti učinkoviti sustav ekološkog upravljanja - prema normi ISO 14001 i dodatnim zahtjevima sustava EMAS
• Provesti neovisni audit – verifkaciju i validaciju uspostavljenog sustava
• Prijaviti se za registraciju u EMAS – podnosi se nadležnom tijelu (AZO), sadrži validirano izvješće o okolišu
• Provjeriti usklađenosti sa zakonskim odredbama u području zaštite okoliša
• Registrirati se – prethodi joj podmirenje propisane naknade
• Objaviti izjavu o okolišu

Nije nam bilo jednostavno jer smo morali “probiti led” i prvi se upisati u EMAS registar u Hrvatskoj! Naime, dok se u  Italiji, Njemačkoj, Španjolskoj i ostalim zemljama iz godine u godinu povećavao broj tvrtki s prestižnim EMAS certifkatom, u Hrvatskoj je i dalje uz broj certifciranih tvrtki u RH stajala - nula.  Sretni smo i ponosni da smo baš mi, proizvođač zdrave dječje hrane  iz organskog uzgoja, promijenili tu negativnu statistiku i otvorili vrata i drugima koji žele ovu zemlju učiniti čišćom, ljepšom i zdravijom za sljedeće generacije!

Koje ključne pokazatelje pratimo?

Energetsku učinkovitost: ukupnu godišnju potrošnju energije; ukupnu godišnju potrošnju energije iz obnovljivih izvora: postotak ukupne godišnje potrošnje energije (električne i toplinske) koju je proizvela organizacija iz obnovljivih izvora.
Pratimo i učinkovitost korištenja materijala; godišnju masu/protok različitih korištenih materijala te ukupnu godišnju potrošnju vode i ukupno godišnje nastajanje otpada i opasnog otpada.
Također, tu je i praćenje bioraznolikosti - korištenja zemljišta: u m2područja koje je izgrađeno te emisija – prati se ukupna godišnja emisija stakleničkih plinova; godišnja emisija u zrak.

Kako smo to postigli?

Za nas u HiPP Croatia održivost nije čin, to je način razmišljanja na svim nivoima u tvrtki, među svim zaposlenima; svi se trudimo ponašati odgovorno. To počinje od odluke koliko papira koristimo, kakav papir (isključivo reciklirani i iz održivih izvora), koristimo 100% zelenu energiju, C02 smo neutralni, smanjujemo materijal za pakiranje, recikliramo…

Živimo održivo unutar naše tvrtke, u našim domovima, otvaramo vrata našim dionicima – partnerima, lokalnoj zajednici, kupcima, potrošačima, učenicima, studentima – učimo od njih i s njima, dijelimo naša iskustva i naše ideje.

Naše vrijednosti utkane su u filozofiju naše tvrtke, a kao pioniri organske proizvodnje, vidimo se i kao pioniri u ostalim područjima našeg djelovanja, posebno u području održivosti.