Palac gore za raznovrsnost!

Nakon što ste uveli prvu dopunsku hranu, postupno ulazi u igru raznovrsnost prehrane. Tijekom ovog razdoblja, djeca su sve više znatiželjna po pitanju nove hrane. Međutim, dopunska prehrana ne samo da pruža iskustvo novih okusa već je bitna i za optimalnu opskrbu hranjivim tvarima, prikladnim za dob djeteta u razvoju. Ukoliko dijete odbije neku hranu, nemojte odustati već pokušajte ponovo. Studije dokazuju da je ponekad potrebno i do 10 pokušaja da bi dijete prihvatilo i zavoljelo neki okus. Jednostavno ponudite djetetu hranu ponovo, nemojte ga forsirati da jede na silu.