Objava dobitnika nagradne igre ''S HiPPiSima je ljeto zabavnije"

Zahvaljujemo svima koji su sudjelovali u nagradnoj igri ''S HiPPiSima je ljeto zabavnije".
18. kolovoza 2020. metodom slučajnog odabira izabrali smo 20 dobitnika HiPP bicikla/guralice. Pokloni su spremni i uskoro ćemo ih poslati na kućne adrese dobitnika.

Popis dobitnika

1. Melani Gvajdek, Osijek
2. Gorana Mikić, Virovitica
3. Branka Bošković Perkušić, Labin
4. Renato Škrobot, Krapina
5. Ivana Drahotuski, Osijek
6. Petra Smiljanic, Koprivnica
7. Martina Štefanek, Zagreb
8. Josipa Suć Sajko, Zagreb
9. Daria Milolož, Zagreb
10. Mirta Krušić, Rijeka
11. Denis Jajčević, Zagreb
12. Marica Smukavić, Karlovac
13. Dubravka Pacak, Zagreb
14. Maja Vuković, Šibenik
15. Katarina Jerkunica Brstilo, Kaštel Sućurac
16. Valentina Tuk, Novi Marof
17. Maja Prlić, Split
18. Biljana Šajatović, Virovitica
19. Tomislav Goleš, Zagreb
20. Maja Šehić, Zagreb

Nagradna igra ''S HiPPiSima je ljeto zabavnije!''

Kupovinom 10 HiPP HiPPiS proizvoda u bilo kojoj prodavaonici u RH u kojoj HiPP proizvode na tržište stavlja HiPP Croatia d.o.o.*, u periodu od 10.07.2020. do 10.08.2020. možete osvojiti jednu od 20 nagrada, 20 x HiPP drveni bicikl.

U nagradnu igru ulaze svi HiPP HiPPiS proizvodi od 100g i 120ml**.

Potrebno je kopiju računa (na kojoj je vidljiva kupnja 10 gore navedenih proizvoda, broj računa, trgovina i datum) u periodu od 10.07.2020. do 10.08.2020. sa svojim osobnim podacima (ime, prezime i adresa) te brojem telefona poslati na mail adresu info@hipp.hr s napomenom za nagradnu igru ''S HiPPiSima je ljeto zabavnije!''.

Sve prijave za nagradnu igru primamo do 12.08.2020. do 16:00h. 
Svaki sudionik koji u navedenom periodu pošalje kopiju računa na kojemu je vidljiva kupnja 10 HiPP HiPPiS proizvoda bit će upisan u jedinstvenu bazu i bit će mu dodijeljen redni broj. 

Dobitnici nagradne igre bit će objavljeni 20.08.2020. na web stranici https://www.hipp.hr/novosti/novosti/ 
Možete sudjelovati nekoliko puta, ali nagradu dobiti samo jednu!

Sretno!

Ako vam je potrebno više detalja, možete ih naći u Pravilima nagradne igre.

*U nagradnu igru ne ulaze proizvodi koje na tržište stavlja Müller Hrvatska.
**Jedna akcija isključuje drugu tj. u nagradnu igru ne ulaze gratis HiPPiSi koje dobijete besplatno u određenoj akciji.

 

Pravila nagradne igre ''S HiPPiSima je ljeto zabavnije!''

Na temelju članka 69. stavak 10. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine, br. 87/09) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine, br. 08/10), Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Porezna uprava, izdala je suglasnost (Klasa: UP/I-460-02/20-01/272; Ur. Broj: 513-07-21-01-20-2) na pravila nagradne igre pod nazivom ''S HiPPiSima je ljeto zabavnije!'' u organizaciji firme HiPP Croatia d.o.o., Ulica kralja Zvonimira 1, Glina; ured prodaje i marketinga sa sjedištem u Zagrebu, XIII Podbrežje 26, Zagreb (OIB: 66708005629), donosi sljedeća:

PRAVILA NAGRADNE IGRE "S HiPPiSima je ljeto zabavnije!''

Članak 1
Priređivač

Nagradnu igru pod nazivom "S HiPPiSima je ljeto zabavnije!'' organizira i provodi Priređivač: HiPP Croatia d.o.o., Ulica kralja Zvonimira 1, Glina; za Ured prodaje i marketinga sa sjedištem u Zagrebu, XIII Podbrežje 26, Zagreb, OIB 66708005629 (u daljnjem tekstu: Priređivač)

Članak 2
Trajanje i svrha nagradne igre

Svrha nagradne igre "S HiPPiSima je ljeto zabavnije!'' je promocija HiPP HiPPiS proizvoda. Nagradna igra traje od 10.07.2020. godine do 10.08.2020. godine i odnosi se na sve prodavaonice u kojima su kupljeni HiPP HiPPiS proizvodi koje je na tržište stavila HiPP Croatia d.o.o.

Članak 3 
Područje organiziranja i provođenja nagradne igre

Nagradna igra se organizira i provodi u svim prodavaonicama u kojima su kupljeni HiPP HiPPiS proizvodi koje je na tržište stavila HiPP Croatia d.o.o. na na cjelokupnom području Republike Hrvatske.

Članak 4 
Fond nagrada

Fond nagrada sastoji se od 20 pojedinačnih nagrada: 20 x HiPP drveni bicikl guralica – pojedinačna vrijednost nagrade 500,00 kn.
Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 10000,00 kuna i na tu će vrijednost priređivač nagradne igre uplatiti 5% u korist Hrvatskog Crvenog križa.

Članak 5 
Mehanika nagradne igre 

A.      Način sudjelovanja

Nagradna igra "HiPP HiPPiSi'' traje od 10.07.2020. do 10.08.2020. godine i odnosi se na sve prodavaonice u kojima su kupljeni HiPP HiPPiS proizvodi koje je na tržište stavila HiPP Croatia d.o.o..
Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri pod nazivom "S HiPPiSima je ljeto zabavnije!'' imaju svi građani Republike Hrvatske, koji u navedenim prodavaonicama u Republici Hrvatskoj, u navedenom razdoblju kupe 10 HiPP HiPPiS proizvoda.
U nagradnu igru ulaze svi HiPP HiPPiS proizvodi.
Potrebno je kopiju računa na kojoj je vidljiva kupnja 10 gore navedenih proizvoda sa svojim osobnim podacima te brojem telefona poslati na mail adresu: info@hipp.hr najkasnije do 12.08.2020. u 16:00h. Svi sudionici idu u izvlačenje za glavne nagrade, 20 x HiPP drveni bicikl. 

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri nemaju djelatnici HiPP Croatia d.o.o. i članovi njihove uže obitelji. Svaka osoba može osvojiti samo jednu nagradu u nagradnoj igri.

B.      Izvlačenje nagrada

Izvlačenje nagrada je javno, a održat će 18.08.2020. u prostorijama HiPP marketinga HiPP Croatia d.o.o., XIII Podbrežje 26, Zagreb u 11:00 sati u prisustvu 3 predstavnika tvrtke HiPP Croatia d.o.o.
Svi zaprimljeni osobni podaci sudionika nagradne igre kao i kopije računa, zaprimljeni putem navedene službene e-mail adrese info@hipp.hr spremaju se u jedinstvenu bazu podataka i sudjeluju u izvlačenju nagrada. U izvlačenju sudjeluju uspješne prijave zaprimljene u periodu  trajanja nagradne igre, od 10.07.2020. u 08:00h do 12.08.2020. do 16:00h.
Svaki sudionik koji u navedenom periodu pošalje kopiju računa na kojemu je vidljiva kupnja 10 HiPP HiPPiS proizvoda bit će upisan u jedinstvenu bazu i bit će mu dodijeljen redni broj.  Prijave zaprimljene izvan navedenih datuma, mjesta i vremena nemaju pravo sudjelovanja u nagradnoj igri.

Nagrade se izvlače putem računalne aplikacije za izvlačenje dobitnika pri čemu izvučeni dobitnik ostvaruje pravo na nagradu.
Jednom izvučeni dobitnik gubi pravo sudjelovanja u daljnjem izvlačenju.
Imena dobitnika bit će objavljena na www.hipp.hr/novosti/novosti/ 20.08.2020. u 12:00 sati.
U slučaju da je više nagrada nego sudionika, višak nagrada bit će prodan na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom bit će uplaćena u korist državnog proračuna u roku 8 dana od obavljenog javnog natječaja.

C.      Preuzimanje nagrada

Nagrade se šalju na kućne adrese dobitnika ili u dogovoru sa Priređivačem u prostorijama Priređivača.
Priređivač ne snosi putne troškove niti druge troškove povezane s podizanjem nagrada.
Sve obveze Priređivača prema dobitniku nagrade prestaju trenutkom preuzimanja nagrade od strane dobitnika. 

Članak 6 
Pravo sudjelovanja

Pravo sudjelovanja imaju sve fizičke osobe koje prebivaju u Republici Hrvatskoj osim zaposlenika Priređivača te članovi njihovih užih obitelji.

Članak 7  
Odgovornost

Svi zahtjevi za nagradom su podložni provjeri od strane Priređivača. Zahtjevi zaprimljeni nakon datuma navedenog u Pravilima smatrat će se nevažećim.

Članak 8  
Sudionici/suglasnost s pravilima

Sudionici koji sudjeluju u nagradnoj igri nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade ili u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac ili neku drugu vrstu nagrade. Sudjelujući u ovoj nagradnoj igri, sudionici prihvaćaju ova Pravila.

Članak 9 
Pogrešne i neregularne prijave

Pogrešne i nepotpune prijave nevažeće su i ne daju sudioniku pravo ni na kakvu nagradu.

Članak 10 
Publicitet

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri, sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici nagrade, njihovi osobni podaci: ime, adresa, slika, telefonski broj, sl. mogu od strane Priređivača objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu. Isto tako, svi sudionici su suglasni da Priređivač može komunicirati s njima putem maila, SMS-a, telefonskim pozivom u periodu trajanja nagradne igre, kao i u periodu 6 mjeseci nakon završetka nagradne igre.

Članak 11 
Porezi

Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze ili naknade direktno povezane s nagradama.

Članak 12 
Pravila nagradne igre

Pravila nagradne igre bit će objavljena prije početka nagradne igre na Internet stranici www.hipp.hr/novosti/novosti/, a mogu se dobiti na uvid u prostorijama Priređivača.

Članak 13 
Maloljetnici

Prema Zakonu maloljetnici mogu biti dobitnici nagrada i primiti osvojenu nagradu prema zakonom propisanim uvjetima, tj. ukoliko su skrbnici maloljetnog dobitnika prihvatili nagradu umjesto maloljetnog dobitnika te ukoliko se slažu s Pravilima nagradne igre.

Članak 14 
U slučaju spora

U slučaju spora između Priređivača i sudionika nagradne igre bit će nadležan Općinski sud u Zagrebu.

Članak 15 
Objava dobitnika

Dobitnici u nagradnoj igri bit će objavljeni na Internet stranici https:// www.hipp.hr/novosti/novosti / dana 20.08.2020.

Članak 16 
Prekid nagradne igre

Nagradna igra se može odgoditi ili prekinuti jedino u slučaju više sile te razloga izvan kontrole Priređivača.

Članak 17 
Obrada podataka

Slanjem prijave u nagradnoj igri sudionici su izričito suglasni da Organizator kao voditelj zbirke osobnih podataka (Data ControllerOrganizatora), može koristiti i procesirati podatke u svrhu provođenja nagradne igre.
Organizator će čuvati osobne podatke sudionika nagradne igre slijedećih 120 dana od dana završetka nagradne igre nakon čega će podaci biti uništeni. Organizator će rukovati podacima prema standardima koje propisuje Zakon o čuvanju osobnih podataka.
Podnošenje podataka za ovu nagradnu igru je dobrovoljno. U slučaju ako sudionik smatra da je obrada baze podataka u suprotnosti sa zaštitom njegove privatnosti ili u suprotnosti sa Zakonom, može se obratiti Organizatoru ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka i zatražiti objašnjenje.
Voditelj zbirke osobnih podataka neće otkriti ili ustupiti podatke trećim osobama. Izvučeni dobitnici u nagradnoj igri izričito su suglasni da Organizator može koristiti njihovo ime i prezime te adresu (navodeći samo grad) u svezi primopredaje nagrade u člancima i reportažama bez ikakvih nadoknada u svrhu javne obavijesti o rezultatima nagradnog izvlačenja.

Priređivač nagradne igre:       
HiPP Croatia d.o.o.
Ulica kralja Zvonimra 1, Glina
Za ured
HiPP Croatia d.o.o.
HiPP prodaja i marketing
XIII Podbrežje 26
10 020 ZAGREB