Bio-Mlijeko

Odakle potječe mlijeko za HiPP BIO mliječnu hranu?

HiPP koristi samo mlijeko sa farmi koje djeluju strogo u skladu s pravilima organsko-biološkog uzgoja. Krave borave u odgovarajućim uvjetima i pasu na prirodnim livadama, bez umjetnih gnojiva i sintetičkih kemijskih pesticida.

Životinje se hrane prirodnom travom, sijenom i žitaricama što jamči najbolju BIO kvalitetu mlijeka koje je bogato hranjivim tvarima. Upravo to BIO mlijeko je ono što HiPP mliječnu hranu čini tako vrijednom.

HiPP BIO mlijeko se strogo kontrolira od strane neovisnih nadzornih institucija.

Osim toga i sam HiPP kontrolira sve proizvode na brojne fizičke i kemijske parametre koji su još puno stroži od onih propisanih zakonom. Time se osigurava najbolje BIO mlijeko za proizvodnju mliječne hrane.