Na temelju članka 69. stavka 10. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine 87/2009) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (Narodne novine broj 8/10), Ministarstvo finacija Republike Hrvatske, Porezna uprava, izdala je suglasnost (Klasa: UP/I-460-02/19-01/117; Ur. Broj: 513-07-21-01-19-2) na pravila nagradne igre pod nazivom Online nagradna igra – HiPP vlak vitamina D u organizaciji firme HiPP Croatia d.o.o., Ulica kralja Zvonimira 1, Glina; za Ured prodaje i marketinga sa sjedištem u Zagrebu, XIII Podbrežje 26, Zagreb (OIB:66708005629):

PRAVILA NAGRADNE IGRE "online nagradna igra – HiPP vlak vitamina D"

Članak 1

Priređivač 

Nagradnu igru pod nazivom ''HiPP vlak vitamina D'' organizira i provodi Priređivač: HiPP Croatia d.o.o., Ulica kralja Zvonimira 1, Glina; za Ured prodaje i marketinga sa sjedištem u Zagrebu, XIII Podbrežje 26, Zagreb, OIB 66708005629 (u daljnjem tekstu: Priređivač)

Članak 2

Trajanje i svrha nagradne igre

Svrha online nagradne igre ''HiPP vlak vitamina D'' je promocija HiPP proizvoda. Nagradna igra traje 7 dana, od 11.03.2019. godine do 17.03.2019. godine. Svaki dan u tom periodu sudionici će moći sudjelovati u nagradnoj igri igrajući ''online nagradna igra – HiPP vlak vitamina D''. Igra će biti objavljena na web stranci www.hipp.hr. Svi sudionici koji odigraju igru do kraja, imati će mogućnost popuniti obrazac sa svojim podacima. Svi koji ispune obrazac u periodu trajanja nagradne igre, ulaze u izvlačenje za 7 glavnih nagrada.

Članak 3

Područje organiziranja i provođenja nagradne igre

Nagradna igra se organizira i provodi na cjelokupnom području Republike Hrvatske putem web stranice:  https://www.hipp.hr.

Članak 4

Fond nagrada

Fond nagrada sastoji se od 7 nagrada:

7 x HiPP dječji bicikl/guralica  – pojedinačna vrijednost 455,00 kuna.

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 3185,00 kuna i na tu će vrijednost priređivač nagradne igre uplatiti 5% u korist Hrvatskog Crvenog križa.

Članak 5

Mehanika nagradne igre

A.      Način sudjelovanja

Svaki dan u periodu od 11.03.2019. do 17.03.2019. na web stranici hipp.hr u kategoriji mlijecne-formule/savjeti/kinder-mlijeko-i-vitamin-d/ biti će objavljena nagradna igra ''HiPP vlak vitamina D'' u kojoj je potrebno drveni vlakić popuniti sa 7 slika namirnica koje sadrže najviše vitamina D.

Pravo sudjelovanja imaju svi građani (osim djelatnika HiPP Croatia d.o.o. i članova njihove uže obitelji) s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji uspješno odigraju objavljenu igru ''HiPP vlak vitamina D''  te nakon odigrane igre ispune ponuđeni obrazac. Svaka osoba može odigrati igru neograničen broj puta, ali prilikom izvlačenja nagrada, jedna osoba će biti uzeta u obzir samo jednom. Svi dupli podaci biti će obrisani i izuzeti iz izvlačenja.
Kupnja proizvoda nije uvjet za sudjelovanje u nagradnoj igri.

B.      Izvlačenje nagrada

Izvlačenje nagrada je javno, a održat će se dana 19.03.2019. u prostorijama HiPP marketinga HiPP Croatia d.o.o., XIII Podbrežje 26, Zagreb u 11:00 sati u prisustvu 3 predstavnika tvrtke HiPP Croatia d.o.o.

Svi zaprimljeni osobni podaci sudionika nagradne igre, zaprimljeni putem aplikacije na službenoj web stranici hipp.hr spremaju se u jedinstvenu bazu podataka i sudjeluju u izvlačenju nagrada. U izvlačenju sudjeluju uspješne prijave zaprimljene u periodu  trajanja nagradne igre, od 11.03.2019. u 00:00:00 do 17.03.2019. do 23:59:59.

Prijave zaprimljene izvan navedenih datuma nemaju pravo sudjelovanja u nagradnoj igri.

Nagrade se izvlače putem računalne aplikacije za izvlačenje dobitnika pri čemu izvučeni dobitnik ostvaruje pravo na nagradu.

Jednom izvučeni dobitnik gubi pravo sudjelovanja u daljnjem izvlačenju. Imena dobitnika bit će objavljena na www.hipp.hr jedan dan nakon izvlačenja dobitnika, tj. 20.03.2019.

U slučaju da je više nagrada nego sudionika, višak nagrada bit će prodan na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom bit će uplaćena u korist državnog proračuna u roku 8 dana od obavljenog javnog natječaja.

C.      Preuzimanje nagrada

Nagrade će se dobitnicima slati na kućnu adresu u roku od mjesec dana od objave dobitnika. Nagrade se mogu preuzeti u dogovoru s Priređivačem, najkasnije 30 dana od objave.

Dobitnik nagrade, koji u roku iz ovog Članka ne preuzme svoju nagradu, bit će pismeno obaviješten o dobitku koji mora podići u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti.

Priređivač ne snosi putne troškove niti druge troškove povezane s podizanjem nagrada.

Sve obveze Priređivača prema dobitniku nagrade prestaju trenutkom preuzimanja nagrade od strane dobitnika.

Članak 6

Pravo sudjelovanja

Pravo sudjelovanja imaju sve fizičke osobe koje prebivaju u Republici Hrvatskoj osim zaposlenika Priređivača te članovi njihovih užih obitelji.

Članak 7

Odgovornost

Svi zahtjevi za nagradom su podložni provjeri od strane Priređivača. Zahtjevi zaprimljeni nakon datuma navedenog u Pravilima smatrat će se nevažećim.

Članak 8

Sudionici/suglasnost s pravilima

Sudionici koji sudjeluju u nagradnoj igri nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade ili u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac ili neku drugu vrstu nagrade. Sudjelujući u ovoj nagradnoj igri, sudionici prihvaćaju ova Pravila.

Članak 9

Pogrešne i neregularne prijave

Pogrešne i nepotpune prijave nevažeće su i ne daju sudioniku pravo ni na kakvu nagradu.

Članak 10

Publicitet

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri, sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici nagrade, njihovi osobni podaci: ime i prezime, adresa, slika, video materijal i sl. mogu od strane Priređivača objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu. Isto tako, svi sudionici su suglasni da Priređivač može komunicirati s njima putem maila, SMS-a, telefonskim pozivom u periodu trajanja nagradne igre, kao i u periodu 6 mjeseci nakon završetka nagradne igre.

Članak 11

Porezi

Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze ili naknade direktno povezane s nagradama.

Članak 12

Pravila nagradne igre 

Pravila nagradne igre bit će objavljena prije početka nagradne igre na Internet stranici www.hipp.hr,a mogu se dobiti na uvid u prostorijama Priređivača.

Članak 13

Maloljetnici

Prema Zakonu maloljetnici mogu biti dobitnici nagrada i primiti osvojenu nagradu prema zakonom propisanim uvjetima, tj. ukoliko su skrbnici maloljetnog dobitnika prihvatili nagradu umjesto maloljetnog dobitnika te ukoliko se slažu s Pravilima nagradne igre. 

Članak 14

U slučaju spora

U slučaju spora između Priređivača i sudionika nagradne igre bit će nadležan Općinski sud u Zagrebu.

Članak 15

Objava dobitnika

Dobitnici u nagradnoj igri bit će objavljeni na Internet stranici www.hipp.hr dana 20.03.2019.

Članak 16

Prekid nagradne igre

Nagradna igra se može odgoditi ili prekinuti jedino u slučaju više sile te razloga izvan kontrole Priređivača.

Članak 17

Obrada podataka

Slanjem prijave u nagradnoj igri sudionici su izričito suglasni da Organizator kao voditelj zbirke osobnih podataka (Data ControllerOrganizatora), može koristiti i procesirati podatke u svrhu provođenja nagradne igre.

Organizator će čuvati osobne podatke sudionika nagradne igre slijedećih 120 dana od dana završetka nagradne igre nakon čega će podaci biti uništeni. Organizator će rukovati podacima prema standardima koje propisuje Zakon o čuvanju osobnih podataka.

Podnošenje podataka za ovu nagradnu igru je dobrovoljno. U slučaju ako sudionik smatra da je obrada baze podataka u suprotnosti sa zaštitom njegove privatnosti ili u suprotnosti sa Zakonom, može se obratiti Organizatoru ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka i zatražiti objašnjenje.

Voditelj zbirke osobnih podataka neće otkriti ili ustupiti podatke trećim osobama. Izvučeni dobitnici u nagradnoj igri izričito su suglasni da Organizator može koristiti njihovo ime i prezime te adresu (navodeći samo grad) u svezi primopredaje nagrade u člancima i reportažama bez ikakvih nadoknada u svrhu javne obavijesti o rezultatima nagradnog izvlačenja.

Priređivač nagradne igre:
HiPP Croatia d.o.o.
Ulica kralja Zvonimira 1, Glina
Za ured
HiPP Croatia d.o.o.
HiPP prodaja i marketing
XIII Podbrežje
10 020 ZAGREB