Skip to main content

Mogućnost recikliranja

Što znači mogućnost recikliranja?

Što više materijala je moguće ponovo upotrijebiti, veća je mogućnost recikliranja. Mogućnost recikliranja ne ovisi samo o korištenom materijalu. Ovisi i o deklaraciji, zatvaraču ili mogućnostima odvajanja djelova ambalaže. HiPP Babysanft ulje, na primjer, ima mogućnost recikliranja od 99% jer su i boca i poklopac izrađeni od istog materijala. 

Zašto je mogućnost recikliranja tako važna?

Visoka mogućnost recikliranja je izvrstan temelj za dobro upravljanje recikliranjem. Što je mogućnost recikliranja veća, veća je vjerojatnost da će se materijali ponovno upotrijebiti i uštedjeti resursi.