Skip to main content

Reciklat

Što je zapravo reciklat?

Određeni otpadni materijal može se ponovno upotrijebiti nakon što prođe postupak recikliranja. Tada se on naziva reciklatom. Kad god je novi materijal dobiven od npr. plastičnog ili papirnog otpada, možemo ga nazvati reciklatom. Takav reciklirani materijal se može ponovo koristiti. Najpoznatiji primjer su PET boce- one se vrlo lako mogu reciklirati i koristiti za proizvodnju nove ambalaže.

Zašto koristiti reciklat?

Korištenjem reciklata štedimo resurse jer jednostavno obrađujemo materijale koji su već dio proizvodnog ciklusa. To dugoročno pomaže u zaštiti našeg okoliša.