Naše preporuke za vaše dijete

Svaki obrok krute hrane koji uvedete djetetu zamjenjuje jedan obrok mlijeka.

Ups, to je malo prebrzo!

Dajte djetetu dovoljno vremena da se privikne na krutu hranu. U pravilu svaki mjesec se jedan mliječni obrok zamjeni s obrokom krute hrane. U HiPP Planu dohrane možete vidjeti koliko obroka krute hrane treba vaše dijete u kojoj dobi.