Ad libitum ili "hranjenje na zahtjev"

Izraz “ad libitum” ili kraće “ad lib.” Znači “prema želji, potrebi”. Kada ovaj izraz upotrebljavamo u kontekstu prehrane, on označava hranjenje dojenčeta kad i koliko ono to samo traži. To se odnosi i na dojenje i na hranjenje mliječnom hranom.Mora li moje dijete popiti cijeli sadržaj bočice?