Prijelazna mliječna hrana

Prijelazna mliječna hrana je namijenjena dojenčadi nakon 6. mjeseca pa nadalje ukoliko već jedu i druge namirnice pored mlijeka. Njezin sastav je prilagođen starijoj dojenčadi na način da dobiju sve nutrijente koji su im potrebni. Postoje dvije vrste prijelazne mliječne hrane. S brojem 2 obilježena je mliječna hrana koja se može uvesti u prehranu nakon što dojenče navrši 6 mjeseci, a s brojem 3 je obilježena mliječna hrana koja se u prehranu može uvesti od 10-tog mjeseca.

Prijelazna mliječna hrana se razlikuje od početne mliječne hrane po većem udjelu željeza. Zaliha željeza koju je dojenče skupilo za vrijeme trudnoće polako nestaje nakon 4 do 6 mjeseci. Tada je važno osigurati unos željeza putem dohrane, odnosno putem namirnica bogatih željezom. Prijelazna mliječna hrana također može biti dobar izvor željeza za dojenčad u drugoj polovici njihove prve godine jer sadrži veću količinu željeza u odnosu na početnu mliječnu hranu.

Kako ću znati treba li moje dijete specijalnu mliječnu hranu?

Kada priječi s početne na prijelaznu mliječnu hranu?