Priprema

Za higijensku i sigurnu pripremu mliječne hrane za dojenčad ne smijemo zaboraviti neke važne korake.

Pri pripremi bočice uvijek koristite svježu pitku vodu iz slavine ili pakiranu vodu pogodnu za pripremu hrane za dojenčad. Voda iz vodovoda od olovnih cijevi ili kućnih bunara se ne smije koristiti. Ako niste sigurni u kvalitetu vode, možete se raspitati u uredu nadležnom za lokalni vodovod ili upotrijebiti negaziranu flaširanu vodu pogodnu za pripremu hrane za dojenčad.

Ispravna temperatura vode za pripremu bočice je također važna. Da bi mogli biti sigurni da voda iz slavine nije kontaminirana, potrebno ju je prokuhati te zatim ohladiti na oko 40-50 °C. Važno je ostaviti vodu da se ohladi da se slučajno ne bi opekli i pored toga da bi izbjegli gubitak nutrijenata prilikom pripreme obroka. Temperatura obroka od oko 37 °C idealna je za dojenče. To se može provjeriti na unutarnjoj strani podlaktice ili pomoću termometra.

Mliječna hrana za dojenčad dobra je podloga za uzgoj mikroba. Što je veći vremenski razmak između pripreme obroka i hranjenja djeteta, veći je rizik za razvoj nepoželjnih mikroorganizama. Stoga bi hrana uvijek trebala biti pripremljena neposredno prije hranjenja dojenčeta, a eventualne ostatke treba baciti.

Priprema mliječne hrane

Priprema mliječne hrane kad ste vani