Vitamin D

Vitamin D je jedini vitamin koji naše tijelo može samo proizvesti. Stvara se u koži uz pomoć sunčeve svjetlosti. Također je poznat i kao vitamin sunca. Otprilike 80 - 90% potrebnog vitamina D nastaje u koži. Ostatak se apsorbira iz hrane. Vitamin D je važan za mnoge tjelesne funkcije, npr. doprinosi normalnom razvoju kostiju i zuba jer kontrolira ugrađivanje kalcija u kosti (mineralizacija kostiju). Vitamin D je stoga posebno važan tijekom faze rasta. U ranom djetinjstvu, nedostatak vitamina D dovodi do poremećaja mineralizacije kostiju i rahitisa. Osim toga, nedostatak vitamina D povezan je s povećanom osjetljivošću na infekcije.

Stručna društva, poput Njemačkog društva za pedijatriju i adolescentsku medicinu, preporučuju profilaksu medicinskog pripravka vitamina D u obliku kapi, kako bi se osigurala odgovarajuća opskrba. To se odnosi na svu dojenčad - bez obzira na to jesu li dojena ili hranjena na bočicu. Nutricionisti preporučuju profilaksu medicinskog pripravka vitamina D od prvog mjeseca života pa do kraja prve godine, a u drugoj i trećoj godini života tijekom zimskih mjeseci.

Vitamin D za jake kosti