Korištenje recikliranog papira

Šume su od vitalnog značaja za pohranu CO2 za čovječanstvo. Za zaštitu šuma i protiv sječe, HiPP koristi samo papir i ambalažu od recikliranog papira sa FSC certifikatom.

Odgovorno suočavanje sa prirodom odnosi se na stalno korištenje recikliranog papira i brojne mjere kako bi se smanjila potrošnja papira i u administraciji.

HiPP je na natjecanju “Ured i okoliš” od strane Savezne Njemačke radne skupine za upravljanje okolišem (B.A.U.M.) u kategoriji “Tvrtke s više od 500 zaposlenih” osvojio 1. mjesto.
Posebno su naglasili isključivo uporabu recikliranog papira i mjere za smanjenje uporabe papira: elektroničke prijave, elektronički računi, širenje informacija putem interneta tvrtke i ispisi s jedne i druge strane papira.