Skip to main content

Ekvador

Ekvador se lako može podijeliti u tri različita krajolika. Jedna polovica je podijeljena na nizine uz Tihi ocean i visoravni Anda. Druga polovica zemlje sastoji se od nizina na istoku koji pripada slivnom području Amazone. Zemlju karakteriziraju rijeke s mnogo ušća. Klima u Ekvadoru je intertropska, pri čemu je temperatura u svakoj regiji relativno konstantna.  Postoje visoke razine padalina, koje ekvadorsko tlo čine jednim od najraznolikijih i najplodnijih. To pogoduje uzgoju banana u tropskim šumama.