Skip to main content

Gruzija

Gruzija se nalazi na istočnoj obali Crnog mora, na granici Europe i Azije, a sastoji se uglavnom od planina. Veliki Kavkaz čini granicu na sjeveru, a Mali Kavkaz granicu na jugu. Između se nalazi Kolhidska nizina s mnogo rijeka. Klima na obali Crnog mora i u obližnjim područjima je suptropska. Na istoku zemlje, klima je kontinentalna s malo padalina, ali sa znatnim promjenama temperature.  Glavna poljoprivredna područja se nalaze u Kolhidskoj nizini. Ovdje raste povrće i voće kao što su HiPP Bio jabuke za koje je ovdje idealna klima.