Skip to main content

O sortama

Kokoši su slobodne i mogu slobodno provoditi vrijeme vani kada je to moguće. Kada temperatura padne, životinje ne moraju odustati od svog vanjskog prostora jer imaju zimski vrt. Kako bi kokoši bile zadovoljne kokošinjci su veliki i kokoši imaju dovoljno prostora. Na ovaj način imaju nesmetan pristup svježoj vodi i hrani koja se proizvodi u kontroliranim HiPP-ovim mlinovima.

HiPP koristi pasminu Sandy. Ovo nam omogućuje da uzgajamo i muške i ženske piliće. Kokoši se koriste kao nesilice, a od pijetlova dobivamo meso koje se koristi u HiPP BIO hrani.