Skip to main content

O sortama

Luk se dodaje u malim količinama kao začin, i zbog njega HiPP obroci su ukusniji. Za HiPP Bio proizvode koriste se sljedeće sorte luka: Hylander, Hercules i Spirit.