Skip to main content

O uzgoju pilića

Naši HiPP Bio pilići imaju vremena za rast, mnogo više nego kod konvencionalnog uzgoja pilića. Osim klasičnih pasmina pilića za proizvodnju mesa, također uzgajamo i Sandy pasminu. Uzgajaju se i mužjaci i ženke pilića ove pasmine. Dok kokoši daju organska jaja, muška perad daje meso koje se koristi u HiPP Bio dječjoj hrani.