Skip to main content

Mađarska

Mađarska je smještena u Središnjoj Europi i nalazi se uglavnom u Panonskoj nizini. Okružena planinama, nalazi se u dolini tako da je relativno ravna. Samo oko trećina površine zemlje je više od 200 metara iznad razine mora. Na jugu i istoku nalazi se Mađarska nizina, koja pokriva više od polovice cijele zemlje. Rijeka Dunav teče kroz zemlju od sjevera prema jugu. Zapadno od Dunava krajolik karakteriziraju brda i planine. U Mađarskoj klima je kontinentalna pri čemu se temperaturna razlika u ljetnim i zimskim mjesecima povećava sa zapada prema istoku, a padaline se smanjuju. Zato je klima pogodna za uzgoj HiPP Bio tikvica, Bio krumpira i Bio jabuka.