Skip to main content

O sortama

Na globalnoj razini postoji više od 100.000 vrsta riže koja se prema dužini zrna klasificira kao okruglo zrno (3-5 mm), srednje zrno (5-6 mm) ili dugo zrno (preko 6 mm). U našim proizvodima koristimo sve tri vrste riže.