Skip to main content

O sortama

Osim zelenih tikvica postoje još i bijele, žute i svjetlo zelene kao i zelene s pjegama ili prugama. U HiPP-u se na pažljivo odabranim i kontroliranim poljima uzgajaju sorte Black Beauty, Preciosa, Girit i Cora.

Velika pažnja se posvećuje detaljima i pažljivoj analizi HiPP Bio tikvica, kako bi se osiguralo da se u proizvode dodaju samo tikvice koje zadovoljavaju stroge HiPP Bio smjernice.