Klinička mliječna hrana

Dojenje je najbolja prehrana za dojenčad. Majkama koje ne mogu (isključivo) dojiti često se u rodilištima daje tekuća mliječna hrana da nahrane svoje dijete ili za nadohranu uz dojenje.

Takva tekuća mliječna hrana namijenjena za klinike/bolnice često je dostupna u malim pakiranjima koja se ne mogu pronaći u trgovinama. Kada dođu kući roditelji mogu nastaviti hraniti svoju djecu s mliječnom hranom istog proizvođača bilo da je to tekuće mlijeko ili u obliku praha.

Kako ću znati treba li moje dijete specijalnu mliječnu hranu?