Škrob

Škrob se dodaje u mliječnu hranu za dojenčad kako bi hrana postala što kremastija. Može se dodati mliječnoj hrani s brojem “1” te u prijelaznu mliječnu hranu. Dodavanje škroba mliječnoj hrani za dojenčad je zakonski dopušteno. Sadržaj škroba povećava se od proizvoda iz stupnja "1" do proizvoda stupnja "3", što rezultira kremastijom teksturom.