Skip to main content

Njemačka

Njemačka se nalazi u Srednjoj Europi, a karakteriziraju je tri vrste krajolika: Alpe i podnožje Alpi, niske planine i njihove doline i sjeverne njemačke nizine. Na sjeveru i zapadu prevladava oceanska klima tj. umjerena topla ljeta i blage zime. Međutim na istoku i jugu, klima je kontinentalna, što znači hladnije zime i toplija ljeta. Otprilike polovina zemlje koristi se u poljoprivredne svrhe i HiPP uzgaja mnogo sirovina upravo u Njemačkoj - kao što su Bio mrkva, Bio krumpir, Bio pastrnjak i Bio jagode. Štoviše, gotovo trećina zemlje prekrivena je crnogoričnom i listopadnom šumom. One osiguravaju dom divljim životinjama kao što su divlja svinja, lisica i jelen.