ARA

ARA je kratica za arahidonsku kiselinu-dugolančanu višestruko nezasićenu masnu kiselinu koja pripada skupini omega 6 masnih kiselina. Omega 6 masne kiseline su prirodno prisutne u majčinom mlijeku. Njihov sadržaj izrazito ovisi o prehrani majke. Da bi se osiguralo da i dojenčad koja nisu dojena bude opskrbljena s dovoljnom količinom ove životno važne masne kiseline, ARA je dodana u mliječnu hranu za dojenčad, npr. u obliku ulja biljnog porijekla (npr. iz Mortierella alpina)